Företagskonto

Företagskontoansökan

För att upprätta ett företagskonto vänligen fyll i nedanstående PDF.​

 

Kundupprättelseblankett

Ytterligare dokumentation

Tillsammans med ovannämnda blanketter behöver du även skicka in ytterligare dokumentation.

Se vilka dokument vi kräver

  • Kopia av bolagets registreringsbevis från bolagsverket (utfärdat inom de senaste 12 månaderna)
  • Dokumentation om vem som har rätt att skriva under å företagets vägnar (firmatecknare)
  • Kopior av pass som tillhör firmatecknarna för att kunna bekräfta deras underskrifter
  • Dokumentation av ägarstruktur (aktiebok, andelsförteckning)
  • Kopia av giltigt pass eller körkort från alla delägare

Kom igång direkt

För att vi snabbare ska kunna behandla din ansökan kan du skanna ovannämnd dokumentation och skicka dem via e-post.

Läs mer

För att vi snabbare ska kunna behandla din ansökan kan du skanna ovannämnd dokumentation och skicka dem via e-post till chk@saxobank.com eller alternativt till nordicdesk@saxobank.com.

Om du inte har tillgång till skanner kan du fotografera dokumenten med en digitalkamera och sedan bifoga dem i ett e-post meddelande till chk@saxobank.com.

Viktigt:

Vänligen läs noggrant igenom våra affärsvillkor innan du ansöker om att öppna ett konto.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna. Kontakta oss nedan.

Kontakta oss

 

Viktigt

Läs noggrant igenom våra Allmänna affärsvillkor innan du skickar in dina dokument. Saxo Bank förbehåller sig rätten att när som helst under godkännandeprocessen begära in ytterligare dokumentation.