Juridisk dokumentation för Saxo Bank

Prislista för courtage, avgifter och marginaler

Mer information om courtage, avgifter, räntor och marginaler

finns här

Skydd av privatkunders medel

Saxo Bank är medlem i den danska garantifonden för insättare och investerare som står under tillsyn av det danska ekonomi- och näringsdepartementet. Om en dansk bank (t.ex. Saxo Bank) skulle råka ut för att betalningarna måste inställas eller för likvidation garanterar denna fond kundernas insatta medel med upp till 100 000 euro.

Se hur dina medel är skyddade här

MiFID

Eftersom Saxo Bank är en bank och ett investmentbolag som regleras av EU omfattas företaget av MiFID-direktivet om marknader för finansiella instrument och har därför implementerat alla nödvändiga juridiska krav, protokoll och policyer för att säkerställa fullständig efterlevnad av direktivet.

Läs mer om MiFID-direktivet

Policy för bästa orderutförande

Saxo Banks policy för bästa orderutförande skapar transparens för Saxo Banks kunder och är ett sätt att säkerställa bästa orderutförande.

Ladda ned vår policy för bästa orderutförande här

Riskkategorisering av produkter

Danska banker måste kategorisera de investeringsprodukter man erbjuder privatkunder efter produktens komplexitet och risk enligt följande: grön, gul eller röd.

Ladda ned riskkategoriseringen av produkter här

Riskvarning

Handel i de produkter och tjänster som Saxo Bank-koncernen erbjuder kan, även om alla rekommendationer följs, resultera i förlust lika väl som vinst.

Läs vår riskvarning


Se vårt dokumentbibliotek om du vill veta mer om:

Eller ta en titt på frågor och svar