Klagomål

Om du som kund eller presumtiv kund i Saxo Bank A/S har ställt en fråga till Saxo Bank A/S, t.ex. till din Account Manager eller någon annan medarbetare i Saxo Bank A/S, utan att få ett tillfredsställande svar kan du lämna in ett klagomål till Saxo Bank A/S.

Kontakta oss på följande adress:

Attn: Klagomål
Saxo Bank A/S
Philip Heymans Allé 15
2900 Hellerup
Danmark

Eller via e-post till complaints@saxobank.com

Om du inte är nöjd med svaret på ditt klagomål kan du klaga direkt till det danska klagomålsinstitutet

 
Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2. sal
Box 9029
DK-1022 Köpenhamn K
Danmark
www.pengeinstitutankenaevnet.dk