Policy för cookies

Saxo Banks policy för cookies

När vi tar emot data använder vi dem endast för de syften som var avsikten. Konfidentiell information avslöjas inte för tredje parter.

Vi inser att din information är värdefull och vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den när den är vårt förvar.

Vår policy för cookies

Utöver den ytterligare information som tillhandahålls genom denna uppdatering har driften av webbplatsen saxobank.com inte förändrats eller påverkats.

Informationen på denna sida är avsedd att säkerställa att du är medveten om de cookies som vi använder, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du kan acceptera dem även fortsättningsvis.

Vad är cookies?

För att förbättra din upplevelse händer det att vi placerar ut små filer som kallas cookies på din dator. En cookie är en textfil som består av bokstäver och siffror, som gör att vi kan skilja din webbläsare/utrustning från andra besökares webbläsare/utrustning.

Vill du lära dig mer om cookies och hur du hanterar dem via din webbläsare/utrustning kan du besöka aboutcookies.org.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies i hela saxobank.com för att underlätta hanteringen av webbplatsen och din upplevelse som besökare. Dessa cookies kan användas för att samla in analysuppgifter om anonyma besökares mönster, hantera personliga preferenser, tillhandahålla relevant eller lämplig information till dig eller erbjuda riktade annonser.

De cookies som används på vår webbplats kan placeras ut av våra partner eller oss, vara tillfälliga eller permanenta och använda sig av många olika tekniker, t.ex. JavaScript eller Flash.

Om du inte vill ha några cookies kan du ordna detta genom vissa inställningar i din webbläsare. Du kan begränsa webbplatsens drift eller funktioner om du begränsar användningen av cookies.

Visa alla cookies från saxobank.com