Upphovsrätt

Allt innehåll på webbplatsen Saxobank.com tillhör Saxo Bank såvida inte annat anges. För sidor där det inte anges några tredjepartsrättigheter (i upphovsrättsmeddelandet längst ned på varje sida) gäller följande regler:

  • Du kan skriva ut sidorna och spara en kopia på din dator för personligt bruk.
  • Du får inte distribuera informationen till andra, men du får citera åsikter och information från webbplatsen om du tydligt hänvisar till Saxo Bank och webbplatsen, och till den friskrivningsklausul som finns på www.saxobank.com.
  • Du kan också länka till vilken del av webbplatsen som helst om länken tydligt anger www.saxobank.com och om den öppnar sidan i ett nytt webbläsarfönster och inte i en främmande ram.
    Ingen annan användning av webbplatsen och dess innehåll än det som beskrivs ovan är tillåtet eller kan tolkas in såvida inte Saxo Bank så tillåter uttryckligen i skrift.

Alla frågor om upphovsrättsfrågor rörande webbplatsen skickas till Webteam.