Skydd av privatkunders medel

Garantifonden för insättare och investerare
Skydd av privatkunders medel

Saxo Bank är medlem i den danska garantifonden för insättare och investerare som står under tillsyn av det danska ekonomi- och näringsdepartementet.

Om en dansk bank (t.ex. Saxo Bank) skulle råka ut för att betalningarna måste inställas eller för likvidation garanterar denna fond kundernas insatta medel med upp till 100 000 euro. Kontantinsättningar beräknas som disponibel nettoinsättning efter avdrag för eventuell skuld till banken.

I allmänhet berörs värdepapper inte av inställda betalningar eller tvångslikvidation, utan återlämnas till kunden. Om en dansk bank (däribland Saxo Bank) inte kan återlämna de värdepapper som man har i förvar, administrerar eller förvaltar, täcker garantifonden upp till 20 000 euro per kund.

Garantifonden för insättare och investerare

Om du vill veta med om garantifonden och vad den täcker samt önskar en lista över medlemmarna i garantifonden kan du klicka här

Skydd av institutionella kunders medel

Skydd av insatta medel om Saxo Bank ställer in betalningarna:

På grund av att institutionella kunder betraktas som licensierade finansinstitut omfattas deras insatta medel inte av något skydd om Saxo Bank skulle ställa in betalningarna.

Med insatta medel avses nettovärdet av derivatpositioner.

Skydd av värdepapper om Saxo Bank ställer in betalningarna:

Alla värdepapper i Saxo Bank återlämnas till White Label-kunden om de kan återfås från Saxo Banks depå.

Värdepappersskyddet regleras i paragraf 72 i den danska lagen om finansiella tjänster, som tvingar danska banker att se till att kunderna alltid får tillbaka sina värdepapper, även i händelse av inställda betalningar.