Juridisk dokumentation för Saxo Bank

Saxo Bank A/S ("Saxo Bank") och/eller dess närstående och dotterföretag ("Saxo Bank-koncernen", "vi", "vår" eller "oss") vill gärna klargöra att vi tar din sekretess på Internet på största allvar. Vår verksamhets framgång avgörs av vår förmåga att behålla våra kunders förtroende. Under verksamhetens gång samlar vi in information om våra användare och vi vill gärna berätta vilken typ av information vi samlar in, vad vi gör med den och hur du gör för att korrigera eller ändra den information du anförtror oss.

Observera att den här policyn endast gäller webbplatser som drivs av en medlem i Saxo Bank-koncernen och inte för organisationer eller personer som vi refererar till på sådana webbplatser via bannerannonser eller länkar.

Information som vi samlar in

När du öppnar ett demo- eller live-konto i en enhet i Saxo Bank-koncernen samlas nedanstående information in om dig ("dina uppgifter") och lagras för administrativ, tjänsterelaterade och/eller juridiska syften:

  • Personuppgifter, t.ex. namn, adress, personnummer och e-postadress osv. ("personuppgifter").
  • Finansiell information ("finansiell information") för kreditbedömning.
  • Information om trafikmönster på webbplatsen och IP-adresser.

Dina uppgifter lagras och hålls konfidentiella enligt den lag om skydd av personuppgifter och behandling av dessa som gäller i den jurisdiktion inom vilken den enhet inom Saxo Bank-koncernen som du registrerat dig hos ligger. Detta beskrivs närmare under "Utlämning av personuppgifter".

Användning av cookies

Saxo Bank-koncernen använder cookies för att samla in information. En cookie är en liten datafil som en webbplats lagrar på din dators hårddisk i syfte att registrera ditt besök på webbplatsen.

Med hjälp av cookies kan vi underlätta din användning, t.ex. genom att komma ihåg dina lösenord och visningspreferenser, och se till att du kan besöka diverse platser som endast är tillgängliga för medlemmar utan att du behöver registrera dig på nytt.

Dessutom använder vi cookies för att mäta aktivitet på webbplatsen, och göra förbättringar och uppdateringar baserat på vilka områden som är populära och de som inte är det.

Vi använder inte cookies för att hämta information som inte ursprungligen skickades i en cookie.

Vi använder ingen information som överförts via cookies för direkt marknadsföring eller andra marknadsföringssyften utan ditt medgivande.

Användning av information som samlats in av Saxo Bank-koncernen

Saxo Bank-koncernen använder både personlig och aggregerad information som vi samlar in för flera syften.

Informationen används för att

  • förbättra webbplatsens innehåll
  • anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout för varje enskild användare
  • meddela användarna om uppdateringar på webbplatsen
  • skicka ut nyhetsbrev eller information om andra möjligheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi skickar endast detta till dig om du har angett att du vill få sådan information, och vi respekterar dina önskningar om du inte vill det och meddelar oss detta.

Personuppgifter samlas in när våra användare skickar personlig information till oss vid registrering för medlemskap eller vid ansökan på webben om ett konto. Vi kommer att begränsa insamlingen av personuppgifter till det som krävs för att administrera vår verksamhet i syfte att tillhandahålla användaren en överlägsen tjänst.

Information om trafikmönster innefattar information om vilka webbplatser våra användare använder eller besöker, och hur många användare som loggar in på våra webbplatser varje dag. Den här typen av information används endast i aggregerad form, vilket betyder att den enskilda användaren inte är identifierbar.

Vi kan också använda den information som vi samlar in för att informera dig om nya produkter eller tjänster som finns tillgängliga eller planeras, tekniska frågor, enkäter om kundtillfredsställelse eller kontouppdateringar och liknande syften.

Din e-postadress kan användas av Saxo Bank-koncernen i samband med dess produkter och tjänster (däribland eventuella marknadsföringskampanjer i samband med dessa produkter och tjänster). Om du inte vill få sådant marknadsföringsmaterial ber vi dig meddela detta via e-post till MTSupport@SaxoBank.com.

Utlämning av personuppgifter

Saxo Bank-koncernens anställda, direktörer, tjänstemän och/eller representanter måste enligt lag behandla personuppgifter som konfidentiella och får inte lämna vidare eller använda personuppgifter utan giltiga och lagliga skäl.

Alla personuppgifter omfattas av detta skydd och kommer endast att lämnas till tredje part, t.ex. administrativa eller rättsliga myndigheter, om Saxo Bank-koncernen är tvungen att göra det enligt gällande lag, eller om du gett ditt skriftliga medgivande till att så sker. Du kan återkalla ditt medgivande eller ändra omfattningen när som helst.
Utan inverkan på ovanstående kan Saxo Bank-koncernen lämna ut följande information:

  • Allmän kundinformation, t.ex. namn, adress och personnummer, till företag som utför administrativa uppgifter för Saxo Bank.
  • Allmän kundinformation om företagskunder till finansinstitut, med förbehåll för professionell sekretess, för marknadsföringssyften och rådgivningstjänster.

Insyn

I enlighet med bestämmelserna i den danska lagen om behandling av personuppgifter har alla kunder i Saxo Bank rätt till information om de uppgifter som Saxo Bank har om personen/enheten i fråga. Saxo Bank kan debitera en avgift för att lämna ut informationen skriftligen till kunden i enlighet med de avgifter som fastställts av det danska finansdepartementet.

Om de uppgifter vi har om dig visar sig vara felaktiga eller inaktuella korrigerar vi detta omedelbart på din begäran.

Så här korrigerar du din information hos Saxo Bank-koncernen

Du kan också välja att ändra dina uppgifter på eget initiativ genom att använda sidan ///"Redigera din profil" som du hittar i huvudmenyn under ///"Medlemsmeny". Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post på servicecenter@saxoworld.com eller via telefon +45 39 77 40 00.