Betala mindre
handla mer

Upptäck priser så lågt som 6 USD per handel med 100 handlar eller mer per månad.

Läs mer


Bred marknadstäckning

Vi erbjuder över 9,000 CFD:er, inklusive enskilda aktier, aktieindex och råvaror, så att du kan använda dina marknadsinsikter till de mest relevanta, globala tillgångarna och marknaderna.

Snäva spreadar, lågt courtage

Köp eller sälj med några av marknadens snävaste spreadar och handla med lågt courtage på enskilda aktier – och inget alls på aktieindex.

Hävstångseffekt

Få samma marknadsexponering som vid traditionell aktiehandel, men använd mindre kapital. Handla med upp till 1:50-faldig hävstångseffekt och maximera flexibilitet och möjligheter när du handlar 
​​

Produkter

All products

Produktrisk


Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

CFD:er kategoriseras som en röd produkt, eftersom de betraktas som en investeringsprodukt med stor komplexitet och hög risk. Du kan läsa mer under 'Kategorisering av produktrisk' i våra allmänna affärsvillkor. Allmänna affärsvillkor