Betala mindre
handla mer

Upptäck priser så lågt som 6 USD per handel med 100 handlar eller mer per månad.

Läs mer


Brett, globalt utbud

Handla med 3,101 börshandlade fonder och råvaror på 36 aktiebörser över hela världen på samma sätt som du handlar med aktier

Kostnadseffektiv tillgång till marknader

Gör lång- eller kortsiktiga placeringar i grupperade instrument på en enda order för optimal kostnadseffektivitet. Handla i realtid till transparenta priser och utnyttja samtliga fördelar med traditionell fondplacering.

Enastående service

Dra fördel av direkt tillgång till livehandel med obligationer via onlinechatt, telefon eller e-post. Luta dig tillbaka och följ dina obligationspositioner i realtid på alla våra handelsplattformar.
​​

Produkter

All products

Produktrisk


Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Börshandlade fonder kategoriseras som gul eller röd produkt, beroende på det enskilda instrumentet. För mer information om hur vi kategoriserar enskilda instrument och vilken risk de innebär, se Kategorisering av produktrisk i våra allmänna affärsvillkor .

Allmänna affärsvillkor