Välj den prisplan
som passar dig.

Hos Saxo Bank kan du välja prissättningsvillkor så att du bokstavligen får mest valuta för pengarna.

Läs mer


Anpassad likviditet

Tack vare två decenniers nära samarbete med ledande banker på valutamarknaden har vi som aktiv marknadsaktör möjlighet att utforma likviditeten åt var och en av våra kunder. Du kan handla med ett brett utbud av stora, små eller exotiska valutapar, i mikroposter eller marknadsstorlek.

Skarp exekvering

Upplev skillnaden som exakt exekvering innebär. Hos Saxo genomförs din handel med optimal precision och liten glidning (slippage). Det innebär att priser markerade med grönt på Saxo-plattformen under normala marknadsförhållanden speglar fasta priser utan justeringar.

Riskhantering

Bevaka exponeringen av alla dina tillgångar i realtid via Saxos plattform. Våra sofistikerade riskhanteringsverktyg ger en översikt över din handelspotential genom att visa hur du använder marginaler, vinst/förluster och mycket mer – i realtid.

Produkter

All products

Produktrisk


Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Valutor kategoriseras som en röd produkt, eftersom de betraktas som en investeringsprodukt med stor komplexitet och hög risk. Du kan läsa mer under 'Kategorisering av produktrisk' i våra allmänna affärsvillkor. Allmänna affärsvillkor