Utnyttja fler handelsmöjligheter med aktieoptioner

Använd dem för att utöka portföljen och genomföra nya, spännande strategier.


Volymbaserat courtage

Hos Saxo kan du handla med konkurrenskraftiga, volymbaserade courtage som innebär att kostnaden blir mindre ju mer du handlar. Du betalar till exempel bara 1,50 EUR per kontrakt när du handlar 1 001–5 000 kontrakt, medan det kostar 3 EUR per kontrakt om du handlar högst 1 000 kontrakt. *

Inga dolda kostnader

Du behöver inte oroa dig över dolda avgifter: Handla med aktieoptioner utan minimiavgifter på handeln eller några innehavskostnader.

Använd aktier och obligationer som säkerhet

Om du är aktie- eller obligationshandlare har du redan tillgångar som kan användas som säkerhet när du handlar med optioner på terminskontrakt. Du kan till exempel använda upp till 95 procent av värdet på dina obligationer som säkerhet.
​​​​

Produkter

All products

Produktrisk


Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Optioner kategoriseras som en röd produkt, eftersom de betraktas som en investeringsprodukt med stor komplexitet och hög risk. Du kan läsa mer under 'Kategorisering av produktrisk' i våra allmänna affärsvillkor.

Allmänna affärsvillkor