Handelsvillkor: Obligationer

Courtage

Obligationer som handlas offline omfattas av följande courtage:
 

​Commission ​Minimum Commission
​0.08% ​EUR 80


För en fullständig lista över obligationsinstrument som är tillgängliga för handel via Saxo Bank, se listan under ”Handelsvillkor” i handelsplattformarna.

Target Spreads

För de flesta obligationer, speciellt företagsobligationer, är köp och säljkurser inte offentliga och transparanta då majoriteten av handeln sker utanför reglerade marknadsplatser. Obligationer är handlade OTC med Saxo Bank som motpart med OTC handelsvillkor. Vänligen se Saxo Banks exekverings policy för mer information.
Obligations typ Förväntad Rating​ Courtage​ Target spread​ Exempel köp/sälj​
Företagsobligationer (Investment Grade och kort löptid​) and Developed Markets Government Bonds ​Högre än BBB​ 8 bps.​ 20-80 bps.​ 98.00/98.80​
Företagsobligationer (High Yield​) and Emerging Markets Government Bonds Lägre än BBB​ 8 bps.​ 80-200 bps.​ 102.50/104.50​
Hybrider​ och CoCo bonds   8 bps.​ 50-250 bps.​ 70.00/72.50​
 
De angivna spreadarn är minimum spreads och definieras utifrån normala marknadsvillkor. Kunden mottar alltid både köp- och säljkurs och kan därför se den faktiska spreaden för varje transaktion. Alla priser på begäran är indikativa och behandlas beroende av marknadsförhållanden och likviditet. Kunden kan acceptera priset och begära en handel.

Minsta handelsstorlek

Den minsta handelsstorlek för obligationer som Saxo Bank accepterar är 50 000 euro.

Depåavgift

Se vår depåavgift för obligationer på general terms page, avdelning för priser.

Använda obligationer som marginalsäkerhet

Saxo Bank erbjuder sina kunder att använda säkerhet som är investerad i obligationer för marginalhandelsaktiviteter (handel i valuta, CFD:er, terminer och optioner på terminskontrakt). Den procentandel av säkerheten som kan användas för marginalhandel beror på obligationens kreditbetyg:

​Definition ​Margin Collateral
​Highest Rating ​95%
​Very High Quality ​90%
​High Quality ​80%


Obligationer med lågt kreditbetyg godkänns inte som säkerhet för marginalhandel. Om du är osäker på vilket värde en obligation har som säkerhet kan du skicka ett meddelande till nordictrading@saxobank.com eller kontakta din kontoansvariga.

Kupongbetalningar

Kupongbetalningar från obligationspositioner krediteras kundens konton, minus eventuell kupongskatt.

Updated 16.05.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor