Börsavtal och helgdagar

Prenumeration på realtidskurser

På Saxo Bank handlas alla aktier till verkliga marknadsdata på aktiebörserna. Om du vill få och handla på marknadsdata i realtid måste du prenumerera på de enskilda börserna.

En prenumeration på realtidskurser från en börs ger dig åtkomst till realtidskurser på aktier, CFD:er på enstaka aktier, ETF:er/ETC:er och CFD:er på ETF:er/ETC:er från en viss börs.

Det finns ett verktyg för webbprenumerationer på handelsplattformen. I verktyget hittar du en lista över tillgängliga börser och nyhetstjänster samt den gällande månadsavgiften. Du kan prenumerera och säga upp prenumerationen på de tjänster du själv vill. Mer information finns i guiden till prenumerationsverktyget, vilket också finns på handelsplattformen.

Nivå 1 eller nivå 2?

Prisuppgifterna för nivå 1 gäller den första nivån av börsens orderbok. En prenumeration på nivå 1 innebär att du kan se strömmande köp- och säljkurser i realtid.

Med en prenumeration på nivå 2 kan du se strömmande realtidskurser, precis som på nivå 1, men dessutom kan du se marknadsdjupet på köp-/säljkurser och mängden som finns tillgängligt på varje prispunkt.

Avgifter för börsdata på nivå 1 och nivå 2

Exchange​​s - CFDs and Stocks Level 1 Level 2
PrivateProfessionalPrivateProfessional
Athens Exchange1,00 EUR7 ,00 EUR5,00 EUR10,50 EUR
Australian Securities ExchangeOnly level 220,00 AUD55,00 AUD
BME Spanish Stock Exchange4,50 EUR23,00 EUR14,50 EUR47,00 EUR
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures)0,50 EUR12,00 EUR1,2 EUR40,00 EUR
Budapest Stock Exchanges1,00 EUR12,00 EUR2,00 EUR22,00 EUR
Deutsche Börse (XETRA)15,00 EUR57,16 EUR20,00 EUR69,36 EUR
Hong Kong Stock Exchange (HKEX)120,00 HKD120,00 HKD200,00 HKD200,00 HKD
Irish Stock Exchange5,00 EUR12,00 EUR8,00 EUR18,00 EUR
​Johannesburg Stock Exchange7,70 USD28,40 USD10,90 USD40,50 USD
London Stock Exchange4,00 GBP39,00 GBP6,00 GBP157,50 GBP
London Stock Exchange (IOB)2,00 GBP21,00 GBPOnly level 1
NASDAQ1,00 USD25,00 USDOnly level 1
Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki1,00 EUR29,00 EUR5,00 EUR56,00 EUR
New York Stock Exchange1,00 USD45,00 USD*Only level 1
New York Stock Exchange (ARCA)6,00 USD30,00 USDOnly level 1
NYSE Euronext Stock Exchange1,00 EUR61,00 EUR1,00 EUR86,00 EUR
NYSE MKT (American Stock Exchange)1,00 USD30,20 USDOnly level 1
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange10,00 NOK280,00 NOK100,00 NOK280,00 NOK
Prague Stock Exchange2,5 EUR12,00 EUR5,00 EUR22,00 EUR
Singapore Stock Exchange10,00 SGD10,00 SGD60,00 SGD60,00 SGD
SIX Swiss Exchange6,00 CHF15,00 CHF50,00 CHF50,00 CHF
Tokyo Stock Exchange (Stocks and Futures)140 JPY2,300 JPYOnly level 1
Toronto Stock ExchangeOnly level 221,00 USD86,50 USD
Toronto Stock Exchange (incl. Venture)12,00 USD56,50 USDOnly level 1
Warsaw Stock Exchange12,40 PLN158,25 PLN80,10 PLN136,75 PLN
Wiener Börse/Vienna Stock Exchange2,00 EUR33,00 EUR3,00 EUR43,00 EUR​

Återbetalning av avgift för aktiv aktiehandel

För kunder som handlar aktier och prenumererar på marknadsdata i realtid har Saxo Bank infört en återbetalningsplan där avgifter återbetalas per börs om kunderna handlar minst fyra (4) gånger i aktier, ETF:er och/eller CFD:er under en kalendermånad.

För Australian Securities Exchange gäller minst sex (6) transaktioner.

Återbetalning gäller endast för icke-professionella kunder som prenumererar på nivå 1-data, förutom Australian Securities Exchange där återbetalning gäller för nivå 2-data.

Definitionen av icke- professionell och professionell prenumerant kan variera från börs till börs. Återbetalningen beräknas på månadsbasis, men betalas ut på kvartalsbasis.

Börshelgdagar

Updated 21 April, 2015

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor