Börsavtal och helgdagar

Prenumeration på realtidskurser

På Saxo Bank handlas alla aktier till verkliga marknadsdata på aktiebörserna. Om du vill få och handla på marknadsdata i realtid måste du prenumerera på de enskilda börserna.

En prenumeration på realtidskurser från en börs ger dig åtkomst till realtidskurser på aktier, CFD:er på enstaka aktier, ETF:er/ETC:er och CFD:er på ETF:er/ETC:er från en viss börs.

Det finns ett verktyg för webbprenumerationer på handelsplattformen. I verktyget hittar du en lista över tillgängliga börser och nyhetstjänster samt den gällande månadsavgiften. Du kan prenumerera och säga upp prenumerationen på de tjänster du själv vill. Mer information finns i guiden till prenumerationsverktyget, vilket också finns på handelsplattformen.

Nivå 1 eller nivå 2?

Prisuppgifterna för nivå 1 gäller den första nivån av börsens orderbok. En prenumeration på nivå 1 innebär att du kan se strömmande köp- och säljkurser i realtid.

Med en prenumeration på nivå 2 kan du se strömmande realtidskurser, precis som på nivå 1, men dessutom kan du se marknadsdjupet på köp-/säljkurser och mängden som finns tillgängligt på varje prispunkt.

Avgifter för börsdata på nivå 1 och nivå 2

Exchanges - CFDs and Stocks Level 1 Level 2
Private Professional Private Professional
North America & Canada
US NASDAQ1,00 USD22,00 USDOnly level 1
US Nasdaq (TotalView)Only level 214,00 USD70,00 USD
US New York Stock Exchange1,00 USD45,00 USD*Only level 1
US NYSE (AMEX and Arca)1,00 USD23 USDOnly level 1
US NYSE, AMEX and Arca (TotalView)Only level 21,00 USD6,00 USD
Canada Toronto Stock ExchangeOnly level 221,00 USD86,50 USD
Canada Toronto Stock Exchange (incl. Venture)12,00 USD56,50 USDOnly level 1
Europe / Middle East / Africa
Greece Athens Exchange1,00 EUR7 ,00 EUR5,00 EUR10,50 EUR
Spain BME Spanish Stock Exchange4,50 EUR27,00 EUR14,50 EUR51,00 EUR
Italy Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures)0,42 EUR13,75 EUR1,2 EUR45,85 EUR
Italy Budapest Stock Exchange1,00 EUR12,00 EUR2,00 EUR22,00 EUR
Germany Deutsche Börse (XETRA)15,00 EUR59,40 EUR20,00 EUR72,13 EUR
Germany Deutsche Börse Stock Indices and ETFs (DAX)1,00 EUR6,24 EUROnly level 1
US Euronext Stock Exchange1,00 EUR63,00 EUR1,00 EUR91,00 EUR
Ireland Irish Stock Exchange5,00 EUR12,48 EUR8,00 EUR18,72 EUR
Ireland Johannesburg Stock Exchange9,20 USD33,80 USD13,00 USD48,20 USD
UK London Stock Exchange4,10 GBP43,70 GBP6,00 GBP165,05 GBP
UK London Stock Exchange (IOB)2,05 GBP24,00 GBPOnly level 1
Denmark Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki1,00 EUR32,00 EUR5,00 EUR60,00 EUR
Norway Oslo Børs/Oslo Stock Exchange10,00 NOKn/a100,00 NOK308,00 NOK
Czech Republic Prague Stock Exchange2,5 EUR13,00 EUR5,00 EUR23,00 EUR
Switzerland SIX Swiss Exchange6,00 CHF25,00 CHF56,00 CHF90,00 CHF
Poland Warsaw Stock Exchange9 PLN183 PLN158 PLN198 PLN
Austria Wiener Börse/Vienna Stock Exchange2,00 EUR34,00 EUR3,00 EUR44,00 EUR
Austria Wiener Börse/Vienna Stock Indices1,00 EUR8,00 EUROnly level 1
Asia / Pacific
Australia Australian Securities ExchangeOnly level 220,00 AUD70,00 AUD
Hongkong Hong Kong Stock Exchange (HKEX)120,00 HKD120,00 HKD200,00 HKD200,00 HKD
Singapore Singapore Stock Exchange10,00 SGD10,00 SGD60,00 SGD60,00 SGD
Japan Tokyo Stock Exchange (Stocks and Futures)140 JPY2,300 JPYOnly level 1

Återbetalning av avgift för aktiv aktiehandel

För kunder som handlar aktier och prenumererar på marknadsdata i realtid har Saxo Bank infört en återbetalningsplan där avgifter återbetalas per börs om kunderna handlar minst fyra (4) gånger i aktier, ETF:er och/eller CFD:er under en kalendermånad.

För Australian Securities Exchange gäller minst sex (6) transaktioner.

Återbetalning gäller endast för icke-professionella kunder som prenumererar på nivå 1-data, förutom Australian Securities Exchange där återbetalning gäller för nivå 2-data.

Definitionen av icke- professionell och professionell prenumerant kan variera från börs till börs. Återbetalningen beräknas på månadsbasis, men betalas ut på kvartalsbasis.

Börshelgdagar

Updated 21 April, 2015

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor