Aktieindexföljande CFD:er

Konkurrenskraftig köp/säljspread

När du handlar indexföljande CFD:er via Saxo Bank betalar du inte något separat courtage. Den enda kostnaden för dig blir köp/säljspreaden.

Se lägsta spread för respektive indexföljande CFD under "Kontraktsuppgifter" här.

Indexföljare med förfall

Saxo Bank erbjuder just nu handel i US2000-aktieindexföljande CFD:er med förfall, vilket ger exponering mot 2 000 småföretag i USA.

CFD:er som följer indexet US2000 följer kursen på det underliggande terminskontraktet och handlas till terminsmarknadsspreaden med ett litet tillägg. Det förekommer inga avgifter eller courtage, men en minsta handelsstorlek kan tillämpas.

Indexföljande CFD:er på indexet US2000 förfaller varje kvartal, på samma sätt som terminskontraktet. Avräkning sker efter förfall på förfallodagen. Om någon position fortfarande är öppen på förfallodagen stängs den automatiskt till marknadskursen.

Manuell rullning av en position från en förfallodag till en annan är möjligt fram till tiden för förfall (dvs. 17.00 New York-tid).

Handelstid

Hos Saxo Bank kan du handla de mest populära indexen i upp till 22 timmar inom ramen för handelssessionen.

Se handelstid för respektive indexföljande CFD under ”Kontraktsuppgifter” här.

Kort försäljning (blankning)

Kort försäljning av indexföljande CFD:er är möjligt via Saxo Bank.

Ordertyper

Limit-, marknads-, stopp-, stop limit- och släpande stopporder stöds. Dessutom kan du placera villkorande ”om genomförd”- och OCO-order.

Stopporder att sälja din position utlöses på köpkursen och stopporder att köpa utlöses på säljkursen.

Updated 07.01.2013

Valuta-CFD:er

Terminsmarknadsspread

Valuta-CFD:er på Saxo Bank prissätts som spreaden på det underliggande terminskontraktet plus ett fast tillägg.

Minsta handelsstorlek – del av ett terminskontrakt

Valuta-CFD:er har en minsta handelsstorlek på 5 000, vilket är väsentligt lägre än det terminskontrakt som de följer, t.ex. ligger 1 post av en euro/US-dollar-termin på 125 000 euro.

Minsta handelsstorlek på US Index är 100 enheter.

Förfall

Precis som terminskontrakt förfaller valuta-CFD:er och kontantavräknas på förfallodagen. Om någon position fortfarande är öppen på förfallodagen stängs den automatiskt till marknadskursen.

Manuell överföring av en position från en förfallodag till en annan är möjligt fram till tiden för förfall. Förfallodag och tid för enskilda valuta-CFD:er hittar du på handelsplattformarna under handelsvillkoren för CFD:er på råvaror och under Priser.

Ordertyper

Limit-, marknads-, stopp-, stop limit- och släpande stopporder stöds. Dessutom kan du placera villkorande ”om genomförd”- och OCO-order.

Stopporder att sälja din position utlöses på köpkursen och stopporder att köpa utlöses på säljkursen.

Kort försäljning (blankning)

Kort försäljning av valuta-CFD:er är möjligt med Saxo Bank.

Updated 07.01.2013

Råvaru-CFD:er

Följer kursen på det underliggande terminskontraktet

När du handlar råvaru-CFD:er via Saxo Bank debiteras inget courtage, men i Saxo Banks CFD-pris ingår en köp/säljspread.

Det innebär att CFD-priset visserligen följer den underliggande terminen men spreaden blir något större.

Råvaru-CFD:er på Saxo Bank prissätts som marknadsspreaden på det underliggande terminskontraktet plus ett fast tillägg.

Se en fullständig lista över spreadar på råvaru-CFD:er under ”Kontraktsuppgifter” i menyn Kurser.

Minsta handelsstorlek – del av ett terminskontrakt

Alla råvaru-CFD:er prissätts i enskilda enheter, men ofta tillämpas en minsta handelsstorlek.

Råvaru-CFD:er är noterade i mindre poster än det underliggande terminskontraktet. Exempel: ett CFD på US Crude är 25 fat olja, och inte 1 000 fat. Varje CFD noteras som en enhet av det underliggande kontraktet (dvs. 1 fat), men en minsta handelsstorlek tillämpas.

Du kan också minska en öppen CFD-position till under minsta handelsstorlek. Om du har en sådan position måste den stängas via Kontosammanfattning eller genom kontakt med handlarbordet.

Större hävstång

Marginalkraven på råvaru-CFD:er är lägre än för det underliggande terminskontraktet, och erbjuder ökad exponering för mindre insats. Dra fördel av att handla råvaru-CFD:er med hävstång på upp till 100:1.

Se den fullständiga listan över marginalkrav.

Marginalhandel är förknippad med hög risk för ditt kapital och du riskerar att förlora mer än din ursprungsinvestering. Det kanske inte är lämpligt för alla investerare.

Se till att du förstår alla risker i samband med handel och sök gärna oberoende rådgivning om så behövs.

Läs vår riskvarning

Förfall varje månad

Precis som med terminer förfaller Saxo Banks råvaru-CFD:er varje månad och avräkning sker på förfallodagen för den underliggande terminen. Nästkommande månad (aktuellt kontrakt) och föregående månad (nästa kontrakt) erbjuds för att möjliggöra för kunderna att manuellt överföra positioner från ett kontrakt till nästa.

Den specifika förfallodagen och tiden för enskilda råvaru-CFD:er återfinns på handelsplattformen på antingen Trade Ticket eller Order Ticket på instrumentinformationssidorna.

Handeln upphör den tid som anges i tabellen över kontraktsspecifikationer för respektive kontrakt. Du bör lägga märke till när den sista handelsdagen är eftersom den skiljer sig från kontrakt till kontrakt och månad till månad.

Eventuella positioner som fortfarande är öppna när handeln stänger på förfallodagen stängs automatiskt till den stängningskurs som Saxo Bank fastställt och avräkning sker.

För handelssyften kommer Saxo Bank att notera både de kontrakt som förfaller under månaden och nästkommande kontrakt, om tillgänglighet och likviditet så tillåter.

Ordertyper

Limit-, marknads-, stopp-, stop limit- och släpande stopporder stöds. Dessutom kan du placera villkorande ”om genomförd”- och OCO-order.

Stopporder att sälja din position utlöses på köpkursen och stopporder att köpa utlöses på säljkursen.

Kontantavräkning

Råvaru-CFD:er ger kunderna exponering mot den underliggande råvaran utan fysisk avräkning. Alla transaktioner rörande råvaru-CFD:er avräknas kontant.

Kort försäljning (blankning)

Kort försäljning av råvaru-CFD:er är möjligt via Saxo Bank.

Handelsexempel

Nedan följer ett exempel som illustrerar handel i råvaru-CFD:er.

Lång position i US Crude – köp CFD:er på 100 fat US Crude

Day 1 – the trader is bullish and therefore wants to be long US Crude CFDs.​
​Trade Buy 100 CFDs at $59.90 ​​
Nominal value ​ $5990​​
Margin required (5% margin for first €300k
collateral on account, otherwise 10%)​
$299.50​
 
Day 5 – the price has risen and the trader wishes to close their position for a profit.​
​Trade ​​Sell 100 CFDs at $61.50
Profit​ $160
Moving in the underlying commodity​​ ($61.50 - $59.90) / $59.90 = 2.7%
  

Handlaren drog kort sagt fördel av den hävstång som är inbyggd i råvaru-CFD:er.

Öppningshandeln värderades till 5 990 US-dollar, men handlaren behövde bara erlägga en marginal på 5 %, eller 299,50 US-dollar.

Stängningshandeln genererade en vinst på 1,60 US-dollar per fat, vilket omvandlat blir en ökning i oljepriset med 2,7 %, men kunden fick en vinst på 160 US-dollar.

Kunderna bör dock tänka på att samtidigt som handel i hävstångsprodukter, t.ex. råvaru-CFD:er, ger en ökad vinst kan det också öka förlusterna om marknaden vänder åt andra hållet.

Läs vår riskvarning

Updated 07.01.2013

CFD:er på börshandlade fonder (ETF)/

börshandlade råvaror (ETC)

Volymbaserat courtage

CFD:er på ETF:er och ETC:er handlas på samma sätt som aktier på Saxo Bank.

Dessa prissätt som ett börscourtage i procent (%) av det nominella värdet på handeln, med ett minimibelopp för små handelsstorlekar.

På börser i USA beräknas courtage som cent per kontrakt.

Kostnadsfria börsdata i realtid

För att handla CFD:er på ETC till strömmande realkurser med Saxo Bank krävs en prenumeration på relevanta börsdata.

För att dra nytta av handel med CFD:er på ETC till gratis realtidskurser utan fördröjning måste du genomföra minst fyra transaktioner med CFD:er eller aktier varje månad.

Observera att detta gäller endast icke-professionella handlare. Läs mer om återbetalning av dataavgifter för aktiv aktiehandel.

Ordertyper

De ordertyper som stöds för CFD:er på ETF:er och ETC:er är desamma som för CFD:er på enstaka aktier.

Updated 07.01.2013

CFD:er på enstaka aktier

Köp/säljspread på aktier och courtage

CFD:er på enstaka aktier följer kursen på en underliggande aktie, och därför är köp/säljspreaden på CFD:n lika med spreaden på den underliggande aktien.

När du handlar CFD:er på enstaka aktier via Saxo Bank debiteras ett fast courtage på det nominella värdet av handeln, med ett minimibelopp för små handelsstorlekar. På börser i USA beräknas courtage som cent per kontrakt.

Kostnadsfria börsdata i realtid

För att handla CFD:er på aktier till strömmande realkurser med Saxo Bank krävs en prenumeration på relevanta börsdata.

För att dra nytta av handel med CFD:er på enstaka aktier till gratis realtidskurser utan fördröjning måste du genomföra minst fyra transaktioner med aktie-CFD:er varje månad.

Observera att detta gäller endast icke-professionella handlare. Läs mer om återbetalning av dataavgifter för aktiv aktiehandel.

Orderhantering

Marknads-, limit- och stopporder stöds. Stop limit- och släpande stopporder (order som rör sig i linje med marknaden) erbjuds också. Du kan även placera villkorade ”om genomförd”- och OCO-order.

Marknadsorder

Saxo Bank kan hjälpa till att omvandla marknadsorder till aggressiva limitorder. Syftet är att efterleva börsrestriktioner och interna regler.

Av samma skäl kan marknadsorder också omvandlas av våra mäklare.

Observera att det är kundens ansvar att kontrollera att ordern genomförs på marknaden efter orderregistrering. Saxo Bank ansvarar inte för eventuella uteblivna genomföranden.

Exchange​
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
Australian Stock Exchange (ASX)​
Athens Exchange (AT)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
Singapore Exchange (SGX-ST)
BME Spanish Exchanges (SIBE)

 

Polen – Warszawabörsen (WSE)

Mäklarens marknadsorder kan skickas till börsen endast under den pågående handelsfasen, förutom när balansering pågår. För att sådana order ska accepteras krävs att minst en motsatt limitorder väntar på utförande.

En mäklares marknadsorder måste utföras till kursen för det bästa motsatta köpet, eller i förekommande fall säljorder som väntar på utförande.

Om en marknadsorder utförs delvis ska den del som inte utfördes bli en limitorder till den senaste kursen.

USA – AMEX - NYSE MKT

På grund av en begränsad orderbok på AMEX - NYSE MKT erbjuder Saxo Bank inte marknadsorder på denna börs. Kunderna bör använda limitorder i stället.

Om du drabbas av eller misstänker att något är fel med dina order ber vi dig kontakta Saxo Bank omedelbart.

Limitorder

En limitorder är en order att köpa en aktie till högst en fördefinierad kurs eller sälja en aktie till lägst en fördefinierad kurs.

Exempel: en köplimitorder kan bara utföras till limitkursen eller lägre. En säljlimitorder kan bara utföras till limitkursen eller högre. Fördelarna här är naturligtvis att en handlare kan sätta en minimikontroll på ordern.

Stopporder

En stopporder är per definition en order att gå ur (säljstopp) eller in i en position (köpstopp) omedelbart.

Saxo Bank tillämpar smart orderdirigering av CFD:er utan market making för att utföra dessa akutorder med tillgång till den bästa tillgängliga likviditeten på olika platser vid den tid som ordern skickas.

Stopporder används vanligen för att gå ur positioner och för att skydda investeringar ifall marknaden rör sig emot en öppen position.

​Stop orders are placed Stop order to SELL​ Stop order to BUY​
Stops on Single Stock CFDs are executed​ the stop price is traded​ the stop price is traded​

 

Stopporder (och marknadsorder) i USA

För USA-marknaderna använder Saxo Bank svepningsalgoritmer för att lägga till likviditet från fler platser än den primära börsen. Det betyder att order kan utföras innan handeln börjar på den primära börsen.

Marknadsorder som placeras efter kl. 9.30 EST kommer inte att utföras förrän aktien korsas på den primära börsen.

Stopporder utlöses efter kurserna på den primära marknaden och enligt de dirigeringsregler som anges ovan för marknadsorder.

Eftersom vissa stopp hanteras manuellt kan fördröjningar förekomma.

Delutförande

En limitorder kan utföras delvis och återstående belopp blir kvar på marknaden som en limitorder och kan utföras inom orderns varaktighet.

Marknadsorder kan utföras på flera nivåer och den kurs som betalas blir den volymviktade genomsnittskursen för alla utföranden.

Algoritmisk handel

Algoritmisk handel är tillgängligt både för aktier och CDF:er på enstaka aktier.

Minsta orderstorlek är 50 000 US-dollar.

Algoritmisk handel ger i stort sett kunderna möjlighet att handla via olika strategier med större orderstorlekar, vilket annars kan påverka marknadskursen.

De kan också bryta ned en order i mindre delar för att undvika att visa hela orderstorleken. De kan vara av särskilt intresse för kunder som handlar aktier och CFD:er på enstaka aktier i mindre likvida företag.

För närvarande placerar Saxo Bank algoritmisk handel för kunderna på begäran. Du kan se positionen i handelsplattformarna och annullera den. Följande ordertyper finns för algoritmisk handel:

  • Reload
  • Implementation Shortfall
  • With Volume
  • VWAP
  • Smart Dark
  • Iceberg

 

Algorithmic orders are supported on the following exchanges:​
All US exchanges (not Pink sheets and Bulletin Board)​
London Stock Exchange (LSE_SETS)​
London Stock Exchange (IOB)​ (LSE_INTL)
NYSE Euronext Paris (PAR)
NYSE Euronext Lisbon​ (LISB)
BME Spanish Exchanges (SIBE)
SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) (VX)​
Deutsche Börse (XETRA) (FSE)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)

 

Kort försäljning av CFD:er

Vid kort försäljning av CFD omfattas du av reglerna för aktiemarknaden på marknaden i fråga. Exempel: vid kort försäljning av CFD:er kan din position tvångsstängas om din CFD återkallas.

Detta kan hända om den underliggande aktien blir svår att låna på grund av företagshändelser, t.ex. uppköp, utdelningar, nyemissioner (och andra fusions- och förvärvsaktiviteter) eller ökad hedgefondsförsäljning av aktien.

Lokala restriktioner för kort försäljning

På grund av marknadsförhållandena har ett antal finansiella myndigheter ändrat reglerna för kort försäljning (blankning) av fysiska aktier. De här regelrändringarna införs för att skydda integriteten och kvaliteten på dessa aktiemarknader och stärka investerarnas förtroende. Dessa förändringar kan påverka den korta försäljningen av relaterade CFD:er.

Det är kundens ansvar att hålla sig informerad om vilka marknader som har restriktioner för blankning. Det kan man göra genom att kontakta de lokala myndigheterna. En lista över CFD:er som är tillgängliga för kort försäljning finns under handelsvillkoren för CFD:er på Saxo Banks handelsplattformar.

Australiska CFD:er

För CFD:er på enstaka australiska aktier finns det begränsningar i antalet CFD:er som du kan blanka på en dag på grund av begränsade lånemöjligheter på den underliggande marknaden.

Spanska CFD:er

Den spanska tillsynsmyndigheten (CNMV) har med omedelbar verkan förbjudit blankning på den spanska börsen (SIBE) till den 23 oktober 2012 – med möjlighet till förlängning. Tills förbudet har hävts kommer kunderna inte att kunna blanka CFD:er på enstaka spanska aktier.

Italienska CFD:er

Förbudet mot blankning som påverkar CFD:er på enstaka italienska aktier inom bank- och försäkringssektorn kommer att gälla till och med den 17 augusti 2012 – även här med möjlighet till förlängning.

Lånekostnader för blankade CFD:er

En lånekostnad debiteras för de korta CFD:er på aktier som du innehar över natten.

Denna lånekostnad beror på aktiernas likviditet och kan vara noll (0) för höglikvida aktier.

Mer information om lånekostnader finns under Priser, CFD:er på enstaka aktier.

Företagshändelser

Även om kunder som äger CFD-positioner på enstaka aktier inte äger den underliggande aktien påverkas värdet på deras positioner av företagshändelser. I allmänhet justeras positioner och priser för att spegla företagshändelser.

Information om alla företagshändelser som Saxo Bank tillämpar på CFD:er finns i menyn Företagshändelser.

Handel före/efter marknad

Kundorder avseende CFD:er på enstaka aktier i Europa och APAC (alla utom USA), där Saxo Bank fungerar som market maker, dirigeras till den börs som stänger auktionen via orderhanteringssystemet och deltar i stängningsauktionen på börsen.

Order placeras efter fortlöpande handelsslut, och kommer innan auktionen fördelas också att delta i fördelningen. Order som placeras efter fördelningen ställs i kö för nästa dag.

Handel före marknad

Om börsen så erbjuder möjliggör handel med CFD:er på enstaka aktier med DMA att du även kan delta i handel före marknad.

Atenbörsen

Baserat på de marknadssignaler som Saxo Bank får från sina mäklare vad gäller konsekvenserna av att Grekland kanske lämnar euron anser vi det nödvändigt att informera de av våra kunder som innehar grekiska CFD-positioner att om Grekland skulle lämna euron kommer det att leda till exceptionella marknadsförhållanden.

Därför bör du veta att om Grekland lämnar euron kan Saxo Bank:

  • stänga alla grekiska CFD-positioner som våra kunder innehar till den kurs som Saxo Bank har tillgänglig vid den tiden, och
  • valutaomvandlingen från euron kommer att ske till den omvandlingskurs som Saxo Bank har tillgänglig.

Finansiering av övernattsdebitering/-kreditering

Eftersom CFD:er på aktier är en marginalprodukt på Saxo Bank finansierar du det handlade värdet via en övernattskrediterings-/-debiteringsavgift. Läs mer om övernattsfinansieringskostnader under Priser, CFD:er på enstaka aktier.

Handelsexempel

Lång handel i CFD:er på enstaka aktier

Om du förväntar dig att kursen på en aktie ska stiga kan du välja att ta en lång position i en CFD på en enstaka aktie.

I det här exemplet förväntar du dig att kursen på Barclay Banks aktie ska STIGA från medelkursen 1,72 pund. Du har 10 000 pund att placera på marginal. Med Saxo Bank får du en hävstång på 10:1 på det här instrumentet, vilket betyder att du bara behöver placera 10 % av handelsbeloppet på marginal.

Du bestämmer dig för att köpa 50 000 CFD:er till säljkursen 1,73 pund, vilket ger dig en position på (50 000*1,73 pund) 86 500 pund i nominellt värde.

Varje dag som du håller den långa positionen öppen betalar du finansieringskostnader på positionens nominella öppningsvärde.

Räntan som används är Libor + 3 % (0,27144 % + 3 % = 3,27144 %). Tio dagar senare har Barclays-kursen stigit och du säljer 50 000 CFD:er à 1,85 pund.

Handelsdetaljerna är:

​Opening the position How to calculate​ Amount (GBP)​
Margin Available​ £10,000 x 10​ 100,000​
Notional Transaction Value​ 50,000 x £1.73​ 86,500​
Margin used​ £86,500 x 0.10​ 8,650​
Commissions on the trade​ £86,500 x 0.10%​ -86,50​
Stamp Duty​ n/a​
Financing of position:
Financing of margin​ 3.27144% x 10 days x £86,500 / 360​ 78.61​
Borrowing costs​ n/a​
Closing of position:
Notional Transaction Value​ 50,000 x £1.85​ 92,500​
Commission on the trade​
£92,500 x 0.10%
-92.50
Profit / Loss:
Profit on trade​ £92,500 - £86,500​ 6,000​
Total Cost​ £86.50 + £78.61 + £92.50​ 257.61​
Total Profit​ £6.000 - £257.61​ 5,742.39​

 

Kort handel i CFD:er på enstaka aktier

Om du förväntar dig att kursen på en aktie ska falla kan du välja att ta en kort position i en CFD på en enstaka aktie.
I det här exemplet förväntar du dig att kursen på Barclay Banks aktie ska FALLA från medelkursen 1,72 pund. Du har 10 000 pund att placera på marginal. Med Saxo Bank får du en hävstång på 10:1 på det här instrumentet, vilket betyder att du bara behöver placera 10 % av handelsbeloppet på marginal.

Du bestämmer dig för att köpa 50 000 CFD:er till säljkursen 1,71 pund, vilket ger dig en position på (50 000*1,71 pund) 85 500 pund i nominellt värde.

Varje dag som du håller den långa positionen öppen erhåller du finansieringskostnader på positionens nominella öppningsvärde.

Räntan som används är Libid - 2,5 % (0,26561 % - 2.5 % = -2,23439 %). Eftersom räntan är negativ måste du effektivt betala 2,23439 % i övernattsfinansiering. Tio dagar senare har Barclays-kursen fallit och du säljer 50 000 CFD:er à 1,65 pund.

Handelsdetaljerna är:

Opening the position How to calculate​ Amount (GBP)​
Margin Available​ £10,000 x 10​ 100,000​
Notional Transaction Value​ 50,000 x £1.71​ 85,500​
Margin used​ £85,500 x 0.10​ 8,550​
Commissions on the trade​ £85,500 x 0.10%​ -85,50​
Stamp Duty​ n/a​
Financing of position:
Financing of margin​ 2.23439% x 10 days x £85,500 / 360 53.07​
Borrowing costs​ No borrowing costs on Barclays​ n/a​
Closing of position: ​ ​
Notional Transaction Value​ 50,000 x £1.65 82,500​
Commission on the trade​
£92,500 x 0.10%​
-82.50​
Profit / Loss: ​ ​
Profit on trade​ £85,500 - £82,500 3,000​
Total Cost​ £85.50 + £53.07 + £82.50​ 221.07
Total Profit​ £3.000 - £221.07​ 2,778.93

 

Lokala handelsrestriktioner

Lokala handelsrestriktioner kan vara tillämpliga på CFD:er. Om du är osäker på de lokala restriktionerna i din region ber vi dig besöka din lokala webbplats (välj i menyn högst upp på den här sidan) eller kontakta oss för mer information.

Updated 07.01.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor