Optioner på terminskontrakt

Saxo Bank ger dig möjligt att handla de mest likvida optionerna på terminskontrakt på de mest intressanta marknaderna i hela världen.
Flera kontrakt finns inom jordbruk, energi, aktier, index, valuta, räntor och metaller.

Fördelarna med att handla optioner på terminskontrakt via Saxo Bank är:

  • Ingen minimiavgift eller kreditkostnader
  • Inga handelsplattformsavgifter
  • Online- och automatiskt utförande av optioner på terminskontrakt som är ITM vid förfall
  • Marginalutnyttjande över olika produkter gör att du kan använda aktier som marginalsäkerhet för handel med optioner på terminskontrakt
  • Handla optioner på terminskontrakt via optionskedjan

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor