Commissions, fees & subscriptions

Månatligt volymbaserat courtage

Optioner på terminskontrakt handlas online enligt följande månatliga volymbaserade courtage:

Contract Currency​ Trade Volume: Contracts / Month​​
1 - 250​ 251 - 1,000​ ​1,000 - 5,000
AUD​ 10.00​ ​5.00 ​2.50
EUR​ ​6.00 ​3.00 ​1.50
GBP​ ​5.00 ​2.50 ​1.25
SGD​ ​15.00 ​7.50 ​3.75
USD​ ​6.00 ​3.00 ​1.50
CHF​ ​8.00 ​4.00 ​2.00
JPY​ ​1,000.00 ​800.00 ​750.00
SEK​ ​75.00 ​40.00 ​20.00
CAD​ ​6.00 ​3.00 ​1.50
HKD​ ​45.00 ​30.00 ​20.00
 

Om du handlar över 5 000 kontrakt per månad ber vi dig kontakta oss för ett pris.

Om det inte finns några överenskommelser om det motsatta kommer kunderna att debiteras den högsta priskategorin i tabellen. Kontakta Saxo Bank för att ansöka om en annan priskategori om så är tillämpligt baserat på tidigare handelsvolymer.

Överföring till en annan priskategori sker efter Saxo Banks gottfinnande och träder alltid i kraft från början av nästkommande månad utan justeringar av de courtage som redan betalats.

Ingen minimiavgift

När du handlar optioner på terminskontrakt på Saxo Bank finns den ingen minimiavgift. Varje handel omfattas av en rak avgift baserat på det tillämpliga volymspannet.

Ingen övernattskreditkostnad

När du handlar optioner på terminskontrakt på Saxo Bank blir det ingen kreditkostnad, dvs. positioner som innehas över natten tillförs inga rullande eller ränteavgifter.

Ingen depåavgift

När du handlar optioner på terminskontrakt på Saxo Bank debiteras ingen depåavgift.

Ingen depåavgift

När du handlar optioner på terminskontrakt på Saxo Bank debiteras ingen depåavgift.

Kurser i realtid

I tillägg till befintliga prenumerationer på realtidsdata från terminsbörser erbjuder Saxo Bank strömmande kurser på optioner på terminskontrakt från samma börs utan extra kostnad.

Det betyder också att du får direkt marknadstillgång till handel med optioner på olika underliggande tillgångar till strömmande realtidskurser utan att någon handlare behöver vara inblandad.

Updated 07.01.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor