Contract Options Trading Conditions

Optioner på terminskontrakt

Dessa optioner på terminskontrakt är tillgängliga för onlinehandel genom SaxoTrader plattformen:​

Optioner på terminskontrakt   specifikationer

Kort handel i optioner på terminskontrakt

Som standard kan du inte handla optioner på terminskontrakt kort. Kort försäljning (blankning) av optioner på terminskontrakt är tillåtet för individuellt bedömda kunder som erhållit en avancerad marginalprofil. Vänligen kontakta din kontoansvariga för ytterligare information.

Orderbearbetning

​Delutförande

En limitorder kan utföras delvis och återstoden blir kvar på marknaden som en limitorder och kan utföras inom orderns varaktighet. Marknadsorder kan utföras på flera nivåer och den kurs som betalas blir den volymviktade genomsnittskursen för alla utföranden.

Inlösen och avräkning

Saxo Bank erbjuder två typer av optioner på terminskontrakt enligt börsens definition.

Optioner av amerikansk typ kan inlösas online när som helst innan de förfaller, medan optioner av europeisk typ bara kan autoinlösas vid förfall.

Optioner på terminskontrakt av amerikansk typ som är ITM kan inlösas till ett specifikt terminskontrakt, vilket syns på kontosammanfattningen tills det förfaller.

När optionen på terminskontraktet förfaller syns positionen i kontosammanfattningen tills avräkningsdagen (instrumentspecifikt).
En option av europeisk typ som är ITM kan bara lösas in vid förfall och kontantavräknas.

Förfall och autoinlösen

Handlar du optioner på terminskontrakt på Saxo Bank omfattas alla optionspositioner av en autoinlösenrutin vid förfall:

  • Alla långa positioner i ITM-optioner antas vara inlösta
  • Alla korta positioner i ITM-optioner antas vara tilldelade
  • Alla positioner som är OTM-optioner överges

En köpoption är ITM när lösenkursen ligger under marknadskursen för den underliggande tillgången.

En säljoption är ITM när lösenkursen ligger över marknadskursen för den underliggande tillgången.

ITM-positioner kan inte överges. Därför bör kunderna stänga sina optionspositioner innan de förfaller.

Full premie kontra premie av terminstyp

Vid förvärv av en lång position i en option på terminskontrakt med full premie dras premiebeloppet från kundens kassasaldo. Värdet från en öppen lång optionsposition kommer inte att vara tillgängligt för marginalhandel på annat sätt än vad som anges i marginalminskningsplaner.

Saxo Bank kommer att behandla optioner med premie av terminstyp som uppskjuten premie.

Därför bearbetas inte, om inte marknadens så kräver, orealiserad vinst/förlust i kundens kassasaldo varje dag. I stället kommer ursprungspremiebeloppet att finnas kvar i ej bokförda transaktioner till slutavräkning av optionen eller tills positionen stängs.

På så sätt kan alla andra värden i kontosammanfattningen behandlas likadant som optioner med full premie.

Avaktivering av den underliggande tillgången

Om börsen avaktiverar den underliggande tillgången meddelar Saxo Bank kunderna och tar bort positionerna från kundens handelskonton.

Updated 07.01.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor