No box item configuration has been selected yet

Priser: ETF:er, ETC:er & Online Fonder

Courtage

Eftersom ETF:er/ETC:er handlas på normala aktiebörser följer courtaget det courtage som tillämpas för aktiehandel på börserna.

Se courtage för aktiehandel

Använd ETF/ETC-portfölj som säkerhet för marginalhandel

Vi tillåter normalt 75 % av det aktuella värdet av dina ETF-investeringar (50 % av ETC) som säkerhet för marginalhandel.

Marknadsdata i realtid

Som standard har alla kunder har tillgång till fördröjda marknadsdata för de aktie- (inklusive ETF:er/ETC:er) och terminsbörser på vilka de kan handla.

Om du vill få och handla på marknadsdata i realtid måste du prenumerera på de enskilda börserna. En prenumeration på realtidskurser från en börs ger dig åtkomst till realtidskurser på aktier, CFD:er på enstaka aktier, ETF:er/ETC:er och CFD:er på ETF:er/ETC:er från en viss börs.

Läs mer om att prenumerera på börsdata i realtid.

Updated 08.01.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor