Order Execution

Ordertyper som stöds

Nedanstående ordertyper finns:

Quick Trade-order som utförs omedelbart, med eller utan en fördefinierad kurstolerans. Vilande limit-, marknads-, stopp- och ”stop limit”-order med längre duration, dvs. dagorder, giltig till annullerad osv.

Släpande stopporder, där stoppnivån följer med marknadskursen finns för alla stoppordertyper.

Alla vilande stopp- och limitorder kan placeras som antingen

 • dagorder (DO): gäller till kl. 17.00 New York-tid på den dag som order läggs (eller nästföljande arbetsdag för order som läggs efter kl. 17.00 New York-tid
 • giltig till och med (GTD): gäller till och med kl. 17.00 New York-tid på önskad dag
 • giltig till annullerad (GTC): gäller i oändlighet eller tills den annulleras av dig.​

Marknadsorder

En marknadsorder används för att omedelbart köpa eller sälja till bästa tillgängliga kurs.

Quick Trade IOC-marknadsorder (Immediate-or-Cancel) – en instruktion om att omedelbart köpa eller sälja så mycket av ordern som möjligt. Omedelbart innebär att ordern placeras med fem sekunders giltighetstid (Time-to-Live, TLL). En Quick Trade IOC-marknadsorder kan utföras till viss del. Om hela ordern inte kan utföras annulleras den återstående volymen. Kurstolerans kan inte läggas till en IOC-marknadsorder, vilket innebär att kunden inte kan utnyttja kursintervallet vid utförandet.

Vilande marknadsorder - en marknadsorder som gäller över dagen att omedelbart köpa eller sälja så mycket av ordern som möjligt, till bästa tillgängliga kurs. En vilande marknadsorder kan utföras till viss del. Om hela ordern inte kan utföras ligger den återstående volymen kvar under den angivna perioden.​

Limitorder

Limitorder används för att hämta hem vinst eller gå in på marknaden till en viss kursnivå

 • Limitorder att köpa kan endast placeras under aktuell marknadskurs.
 • Limitorder att sälja – endast över aktuell marknadskurs.

Quick Trade IOC-limitorder (Immediate-or-Cancel) – en instruktion om att omedelbart köpa eller sälja så mycket av ordern som möjligt, inom en viss fördefinierad limitkurstolerans. Omedelbart innebär att ordern placeras med fem sekunders giltighetstid (Time-to-Live, TLL). En Quick Trade IOC-limitorder kan utföras till viss del. Om hela ordern inte kan utföras annulleras den återstående volymen.

Vilande stopporder – en limitorder med rörlig duration (dag, giltig till annullerad osv.) som finns kvar hos Saxo till sin angivna kurs tills den utlöses, annulleras eller förfaller. En vilande limitorder kan utföras till viss del. Om hela ordern inte kan utföras ligger den återstående volymen kvar under den angivna perioden.​

Stopporder

En stopporder används ofta för att begränsa förlusterna vid en viss kursnivå. Alla stopporderfunktioner utlöses på motsatt sida av spreaden. För dessa order anges vanligtvis stoppnivån justerat för aktuell spread.

En stopporder för köp hanteras som ”Stop if Bid”. En stopporder för försäljning hanteras som ”Stop if Offer”. ”Stop if Bid”-order används normalt för att begränsa förlusterna på korta positioner. ”Stop if Offered”-order används normalt för att begränsa förlusterna på långa positioner. Det gör man för att förhindra order från att utlösas bara på grund av en tillfällig stor spread (kanske under en bråkdel av en sekund) i stället för om faktiska köpare och säljare är närvarande på marknaden.

 • ”Stop if Bid”-order för köp som utlöses utförs oftast till ordervärdet plus kundens spread. På volatila marknader med prisgap, kan order på grund av glidning handlas till säljkurs på den aktuella marknaden.
 • ”Stop if Offered”-order för försäljning som utlöses utförs oftast till stoppordernivån minus kundens spread. På volatila marknader med prisgap, kan order på grund av glidning handlas till köpkurs på den aktuella marknaden.

Saxo Banks orderhanteringssystem har vissa kundskyddsmekanismer som garanterar att den stora majoriteten av alla order genomförs till transparenta priser utan glidning. Se Historiska statistiska värden för stopporder här.

Vilande stopporder – En ”stop limit”-order med rörlig duration (dag, giltig till annullerad osv.) som finns kvar hos Saxo till sitt specificerade pris tills den utlöses, annulleras eller förfaller. När priset utlösts omvandlas ordern till en vilande limitorder till stoppriset. En vilande limitorder kan utföras till viss del. Om hela ordern inte kan utföras ligger återstoden kvar under den angivna perioden.

Manuellt orderutförande

Normalt sett är det endast en mycket liten del av order som placeras hos Saxo Bank som kräver manuell inblandning.

Manuell inblandning kan bli aktuellt om ordern är

 • mycket stor och automatisk handel inte är möjligt
 • marknaden är mycket volatil och/eller illikvid
 • valutaparet har hög illikviditet
​När marknaden är illikvid innebär det färre marknadsaktörer och då måste handlarna kontrollera kursen och även att det finns en tillräcklig volym på marknaden.

Partial Order fill

Order kan utföras till en viss del om det inte finns tillräcklig likviditet till limitkursen och/eller inte tillräcklig mängd för att täcka ordern.

En Quick Trade-order gäller tills hela ordern är utförd, inom de fem sekunder som TLL (Time-to Live) varar, och förfaller därefter. Om en Quick Trade-order endast utförs till en del annulleras resten.

En vilande order gäller tills hela ordern har utförts, inom den angivna durationen (dvs. dag, giltig till annullerad osv.). Om hela den vilande ordern inte kan utföras ligger återstoden kvar under den angivna perioden.

Updated 19.05.2016

Orderdriven utförandestatistik​

Average slippage, price improvement and rejection rate

Tabellen nedan visar följande utförandestatistik för Saxo Banks vanligaste valutaspotinstrument:

 • Genomsnittlig glidning
 • Genomsnittlig kursökning
 • Genomsnittlig avvisningsfrekvens

Statistiken baseras på simulerade handelsförsök med hjälp av en IOC-limitorder (Immediate-or-Cancel) baserat på Saxo Bank faktiska marknadskurser, handelsfrekvens och volym för perioden maj 2016 till oktober 2016.

Så här läser du tabellen:

De flesta handelsförsök med IOC-limitorder utfördes med positiv eller noll glidning. Exempel: 81,4 % av handelsförsök i EURUSD utfördes med positiv eller noll glidning, vilket resulterade i en genomsnittlig kursökning med 0,0031 %. För alla handelsförsök i EURUSD avvisades endast i genomsnitt 0,8 % vid en standardkurstolerans på 0,01 %.

Valutapar Positiv eller noll glidning Negativ glidning Genomsnittlig kursökning* Genomsnittlig avvisningsfrekvens**
EURUSD 81.4%18.6% 0.0031% 0.80%
USDJPY 79.8%20.2% 0.0042% 1.40%
GBPUSD 77.8%22.2% 0.0057% 2.40%
XAUUSD 76.1%23.9% 0.0048% 2.30%
AUDUSD 83.0%17.0% 0.0045% 1.50%
USDCAD 78.8%21.2% 0.0029% 0.80%
GBPJPY 71.7%28.3% 0.0063% 3.40%
EURJPY 75.2%24.8% 0.0036% 1.60%
EURGBP 80.1%19.9% 0.0051% 1.60%
NZDUSD 83.1%16.9% 0.0067% 1.80%
XAGUSD 83.0%17.0% 0.0116% 4.90%
AUDJPY 77.5%22.5% 0.0051% 2.00%
USDCHF 84.9%15.1% 0.0034% 0.80%
USDTRY 83.7%16.3% 0.0071% 1.60%
AUDNZD 86.3%13.7% 0.0041% 0.70%
USDRUB 86.7%13.3% 0.0047% 1.40%
TRYJPY 86.6%13.4% 0.0167% 4.50%
EURNOK 81.0%19.0% 0.0020% 0.40%
EURAUD 80.6%19.4% 0.0031% 0.90%
EURCHF 86.6%13.4% 0.0022% 0.40%

*Genomsnittlig kursökning för handelsförsök som genomfördes med positiv glidning, oavsett kurstolerans.
**Genomsnittlig avvisningsfrekvens för handelsförsök med en standardkurstolerans på 0,01 %.​

Genomsnittlig nettokursökning och avvisningsfrekvens efter pristolerans

Tabellen nedan visar en genomsnittlig kursökning och genomsnittlig avvisningsfrekvens baserat på kurstoleranser mellan 0,0 % och 0,05 %. Statistiken baseras på simulerade handelsförsök med hjälp av en IOC-limitorder (Immediate-or-Cancel) baserat på Saxo Bank faktiska marknadskurser, handelsfrekvens och volym för perioden maj 2016 till oktober 2016.

Så här läser du tabellen:
Lägre kurstolerans kan resultera i högre genomsnittlig kursökning, dock är det viktigt att observera att detta sker till priset av högre avvisningsfrekvens. Exempel: För EURUSD skulle en kurstolerans på 0,00 % resultera i en genomsnittlig kursökning på 0,0007 % men till priset av en avvisningsfrekvens på 18,6 %.

Genomsnittlig kursökning
Instrument 0.00% 0.01%* 0.02% 0.03% 0.04% 0.05%
EURUSD0.0007%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0001%
USDJPY0.0012%0.0005%0.0004%0.0003%0.0003%0.0002%
GBPUSD0.0018%0.0009%0.0006%0.0005%0.0005%0.0004%
XAUUSD0.0015%0.0005%0.0003%0.0002%0.0002%0.0001%
AUDUSD0.0010%0.0004%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%
USDCAD0.0008%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0001%
GBPJPY0.0025%0.0012%0.0009%0.0008%0.0007%0.0006%
EURJPY0.0012%0.0004%0.0003%0.0002%0.0001%0.0001%
EURGBP0.0013%0.0006%0.0005%0.0004%0.0004%0.0003%
NZDUSD0.0014%0.0008%0.0006%0.0005%0.0005%0.0004%
XAGUSD0.0025%0.0016%0.0012%0.0009%0.0007%0.0007%
AUDJPY0.0015%0.0006%0.0004%0.0003%0.0003%0.0003%
USDCHF0.0006%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0001%
USDTRY0.0014%0.0009%0.0008%0.0007%0.0006%0.0006%
AUDNZD0.0007%0.0002%0.0002%0.0002%0.0001%0.0001%
USDRUB0.0007%0.0003%0.0001%0.0001%0.0000%0.0000%
TRYJPY0.0026%0.0019%0.0015%0.0013%0.0012%0.0011%
EURNOK0.0005%0.0001%0.0001%0.0000%0.0000%0.0000%
EURAUD0.0008%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0000%
EURCHF0.0004%0.0001%0.0001%0.0000%0.0000%0.0000%

*Standardkurstolerans för IOC-valutalimitorder.

Genomsnittlig avvisningsfrekvens​
Instrument 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05%
EURUSD18.6%0.8%0.2%0.1%0.0%0.0%
USDJPY20.2%1.4%0.5%0.2%0.1%0.1%
GBPUSD22.2%2.4%1.0%0.5%0.3%0.2%
XAUUSD24.0%2.3%0.7%0.3%0.1%0.1%
AUDUSD16.9%1.5%0.3%0.1%0.1%0.0%
USDCAD21.2%0.8%0.1%0.0%0.0%0.0%
GBPJPY28.2%3.4%1.5%1.0%0.7%0.5%
EURJPY24.9%1.6%0.6%0.3%0.2%0.1%
EURGBP19.9%1.6%0.5%0.3%0.2%0.1%
NZDUSD16.9%1.8%0.5%0.3%0.1%0.1%
XAGUSD17.0%4.9%2.2%0.9%0.5%0.4%
AUDJPY22.5%2.0%0.6%0.3%0.2%0.1%
USDCHF15.1%0.8%0.2%0.1%0.0%0.0%
USDTRY16.3%1.6%0.7%0.4%0.2%0.2%
AUDNZD13.7%0.7%0.2%0.1%0.0%0.0%
USDRUB13.2%1.4%0.5%0.2%0.1%0.0%
TRYJPY13.4%4.5%2.4%1.6%1.2%1.0%
EURNOK19.0%0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%
EURAUD19.4%0.9%0.2%0.1%0.1%0.0%
EURCHF13.4%0.4%0.1%0.0%0.0%0.0%

Statistik över historiska utföranden av valutastopporder

Statistik över orderutförande

Tabellen nedan visar Saxo Banks prestationer när det gäller att utföra kunders stopporder på de största valutaparen.

Saxo Bank fokuserar på att minska glidningen på stopporder, eftersom vi anser att det är viktigare att kunderna kan gå ur förlustpositioner än att någon gång öka vinsten mer än kunden förväntade sig.

 • Data gäller för alla stopporder.
 • Limitorder ingår inte i data eftersom de utförs på ordernivå eller bättre.
 • Marknadsorder ingår inte heller eftersom de utförs till bästa tillgängliga kurs vid utförandet.

Kv3 2016 – 1 juli–30 september 2016

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippagePercentage filled with no slipAverage slippage in pipsMedian slippage in pips
AUDUSD8,466 149 98%0.10.0
EURCHF298 499%0.10.0
EURGBP2,232 41 98%0.10.0
EURJPY2,663 37 99%0.10.0
EURUSD24,331 617 97%0.10.0
GBPUSD13,356 307 98%0.10.0
USDCHF1,431 33 98%0.20.0
USDJPY24,082 1,091 95%0.10.0

Kv2 2016 – 1 april–30 juni 2016

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippagePercentage filled with no slipAverage slippage in pipsMedian slippage in pips
AUDUSD5,597 62 99%0.00.0
EURCHF414 4 99%0.00.0
EURGBP919 3 100%0.00.0
EURJPY2,113 25 99%0.10.0
EURUSD22,497 232 99%0.00.0
GBPUSD8,308 138 98%0.10.0
USDCHF520 2 100%0.10.0
USDJPY1,474 51 97%0.10.0

Q1 2016 - ​1. January to 31. March 2016

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippagePercentage filled with no slipAverage slippage in pipsMedian slippage in pips
AUDUSD 7,98710299%0.00.0
EURCHF 284299%0.00.0
EURGBP 2,0466100%0.00.0
EURJPY 2,9873199%0.00.0
EURUSD35,934 61698%0.10.0
GBPUSD10,56144100%0.00.0
USDCHF 1,8946100%0.00.0
USDJPY20,902 36798%0.00.0

Q1 2015 - ​1. January to 31. March 2015

Pair​​​Number of orders​Number of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median Slippage in pips
AUDUSD​10,038 ​​​420 96%​0.10.0
​EURCHF1,869 300 84%16.1​0.0
​EURGBP1,615 5 ​100%​0.00.0
​EURJPY7,690 93​99%0.00.0
​EURUSD​83,271 4,610 94%​0.0​0.0
​GBPUSD12,184 283 ​98%​0.10.0
​USDCHF1,401 ​91 ​94%​9.4​0.0
​USDJPY29,973 ​1,100 ​96%​0.0​0.0​

Q4 2014 - 1. October to 31. December 2014

Pair​​​Number of orders​Number of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median Slippage in pips
AUDUSD​5,449​​304 ​94%​0.10.0
​EURCHF​289 ​1 100%​0.0​0.0
​EURGBP950​7 ​99%​0.00.0
​EURJPY2,99025 ​99%0.00.0
​EURUSD​36,585 1,531 ​96%​0.0​0.0
​GBPUSD6,225 306 ​95%​0.10.0
​USDCHF660 ​8 ​99%​0.0​0.0
​USDJPY35,518 ​3,018 ​92%​0.0​0.0​

Q3 2014 - 1. July to 30. September 2014

Pair​​​Number of orders​Number of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median Slippage in pips
AUDUSD​7,553 ​​4​76 ​94%​0.10.0
​EURCHF​535 ​3 ​99%​0.0​0.0
​EURGBP1,648 ​10 ​99%​0.00.0
​EURJPY3,576 25 ​99%0.00.0
​EURUSD​38,339 1,113 ​97%​0.1​0.0
​GBPUSD12,632 910 ​93%​0.10.0
​USDCHF1,300 ​17 ​99%​0.1​0.0
​USDJPY17,537 ​400 ​98%​0.0​0.0​

Q2 2014 - 1. April to 30. June 2014

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD
7,413
349
95%
0.1
0.0
EURCHF
440
7
98%
0.2
0.0
EURGBP
1,270
14
99%
0.1
0.0
EURJPY
7,210
281
96%
0.1
0.0
EURUSD
41,023
1,116
97%
0.0
0.0
GBPUSD
9,480
477
95%
0.1
0.0
USDCHF
2,007
12
99%
0.0
0.0
USDJPY
16,063
519
97%
0.1
0.0

Q1 2014 - 1. January to 31. March 2014

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD
12,360
637
95%
0.1
0.0
EURCHF
844
4
100%
0.0
0.0
EURGBP
2,317
18
99%
0.0
0.0
EURJPY
8,299
61
99%
0.0
0.0
EURUSD
50,989
968
98%
0.1
0.0
GBPUSD
14,548
1,106
92%
0.1
0.0
USDCHF
3,444
32
99%
0.1
0.0
USDJPY
31,394
765
98%
0.1
0.0

Kv2 2013 – 1 april–30 juni 2013

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD​14,931 ​817 ​95%​0.1​0.0​
EURCHF​1,233 ​23 ​98%​0.1​0.0​
EURGBP​1,727 ​6​100%​0.0​0.0​
EURJPY​23,095 ​1,770 ​92%​0.1​0.0​
EURUSD​78,384 ​1,751 ​98%​0.0​0.0​
GBPUSD​13,535 ​42297%​0.0​0.0​
USDCHF​3,692 ​24 ​99%​0.0​0.0​
USDJPY​62,208 ​3,659 ​94%​-0.1​0.0​
XAGUSD​3,094 ​2,712 ​12%​86.4​9​
XAUUSD​16,339 ​12,310 ​25%​30.8​2​

Kv1 2013 – 1 januari–31 mars 2013

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD​7,377 ​161​98%​0.0​0.0​
EURCHF​1,641 ​9​99%​0.0​0.0​
EURGBP​2,506 ​8​100%​0.0​0.0​
EURJPY​43,913 ​5,618 ​87%​0.0​0.0​
EURUSD​93,576 ​2,296 ​98%​0.0​0.0​
GBPUSD​15,718 ​1,434 ​91%​0.0​0.0​
USDCHF​2,051 ​4​100%​0.0​0.0​
USDJPY​28,633 ​1,928 ​93%​0.0​0.0​
XAGUSD​1,889 ​1,669 ​12%​59.0​8​
XAUUSD​7,876 ​5,489 ​30%​20.7​2​

Kv4 2012 – 1 oktober–31 december 2012

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD​6,837​201​97%​0.1​0.0​
EURCHF​262​1​100%​0.0​0.0​
EURGBP​1,121​–​100%​0.0​0.0​
EURJPY​8,711​53​99%​0.0​0.0​
EURUSD​69,334​906​99%​0.0​0.0​
GBPUSD​6,536​18​100%​0.0​0.0​
USDCHF​1,046​4​100%​0.0​0.0​
USDJPY​13,859​293​98%​0.1​0.0​
XAGUSD​2,617​2,235​15%​76.3​9​
XAUUSD​7,636​5,328​30%​34.0​2​

Kv3 2012 – 1 juli–30 september 2012

Pair Number of orders Number of orders seeing slippage​ Percentage filled with no slippage​ Average slippage in pips​ Median slippage in pips
AUDUSD​ 12,425​ 408​ 97%​ 0.1​ 0​
EURCHF​ 435​ 37​ 91%​ 0.2​ 0​
EURGBP​ 1,244​ 6​ 100%​ 0​ 0​
EURJPY​ 6,885​ 77​ 99%​ 0​ 0​
EURUSD​ 95,858​ 2,747​ 97%​ 0.1​ 0​
GBPUSD​ 8,162​ 67​ 99%​ 0​ 0​
USDCHF​ 1,765​ 5​ 100%​ 0​ 0​
USDJPY​ 8,534​ 249​ 97%​ 0.1​ 0​

Kv2 2012 – 1 april–30 juni 2012

Pair Number of orders Number of orders seeing slippage​ Percentage filled with no slippage​​ Average slippage in pips​ Median slippage in pips
AUDUSD​ 13,565​ 593​ 96%​ 0.2​ 0​
EURCHF​ 774​ 19​ 98%​ 0.0​ 0​
EURGBP​ 1,544​ 33​ 98%​ 0.0​ 0​
EURJPY​ 7,223​ 208​ 97%​ 0.1​ 0​
EURUSD​ 99,095​ 2,203​ 98%​ 0.0​ 0​
GBPUSD​ 8,971​ 354​ 96%​ 0.1​ 0​
USDCHF​ 2,929​ 45​ 98%​ 0.0​ 0​
USDJPY​ 11,612​ 276​ 98%​ 0.1​ 0​

Kv1 2012 – 1 januari–31 mars 2012

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ ​13,757 ​143 ​99% ​0.1 ​0
​EURCHF ​1,579 ​3 ​100% ​0.0 ​0
​EURGBP ​1,693 ​1 ​100% ​0.0 ​0
​EURJPY ​6,131 17 ​100% ​0.0 ​0
​EURUSD ​127,224 ​858 ​99% ​0.0 ​0
​GBPUSD ​8,773 ​89 ​99% ​0.0 ​0
​USDCHF ​3,722 ​13 ​100% ​0.0 ​0
​USDJPY ​10,643 ​20 ​100% ​0.0 ​0
 

Kv4 2011 – 1 oktober–31 januari 2011

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ 15,832​ ​302 ​98% ​0.1 ​0
​EURCHF ​3,822 ​69 ​98% ​0.2 ​0
​EURGBP 2,033 ​8 ​100% ​0.0 ​0
​EURJPY 5,426 108 ​98% ​0.2 ​0
​EURUSD ​116,833 1,615 ​99% ​0.1 ​0
​GBPUSD 8,822 237 ​97% ​0.1 ​0
​USDCHF 4,049 ​51 ​99% ​0.1 ​0
​USDJPY 4,558 ​237 ​95% ​0.4 ​0
 

Kv3 2011 – 1 juli–30 september 2011

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ 12,508​ ​140 ​99% ​0.1 ​0
​EURCHF ​15,360 ​420 ​97% ​0.2 ​0
​EURGBP 2,305 ​23 ​99% ​0.1 ​0
​EURJPY 7,590 147 ​98% ​0.2 ​0
​EURUSD ​114,423 1,291 ​99% ​0.0 ​0
​GBPUSD 9,920 286 ​97% ​0.2 ​0
​USDCHF 7,609 ​301 ​96% ​0.6 ​0
​USDJPY 8,997 ​288 ​97% ​0.2 ​0
 

H1 2011 – 1 januari–30 juni 2011

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ 21,855​ ​1,866 ​91% ​0.1 ​0
​EURCHF ​11,900 ​1,761 ​85% ​0.2 ​0
​EURGBP 6,354 ​741 ​88% ​0.1 ​0
​EURJPY 18,730 1,860 ​90% ​0.2 ​0
​EURUSD ​234,619 17,647 ​92% ​0.2 ​0
​GBPUSD 27,862 3,319 ​88% ​0.2 ​0
​USDCHF 12,113 ​1,812 ​85% ​0.2 ​0
​USDJPY 20,174 ​2,071 ​90% ​0.2 ​0
 

OBS!

De faktiska utförandenivåerna skiljer sig alltid från ordernivåerna med den del av kundens spread för order som placeras på motsatta sidan av spreaden (dvs. köp om köp och sälj om sälj). I sådana fall beräknas glidning som det som går utöver det förväntade beloppet med tanke på den faktiska köp/säljspreaden. För order som placeras på samma sida om spreaden (dvs. sälj om köp och köp om sälj) beräknas glidning som den fullt realiserade skillnaden mellan utförande- och orderkurs.

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor