FX Spot Trading Spreads

Valutaavistaspread och hävstång

Klicka på knappen nedan för att se en fullständig lista över handelsspread och marginalkrav på alla över 182 ​ valutapar.

See all  Forex spreads


Konkurrenskraftig spread

Om marknadsförhållandena är normala är valutaavistaspreaden fast. För EURUSD står spreaden fast i mer än 99 % av tiden.

See all  Live and historic spreads

 

Orderavgift på liten handel

När det gäller valutahandel under de tröskelvärden som listas ovan tillkommer en orderavgift på 10 US-dollar till handeln för att täcka administrativa kostnader.

Updated 20.01.2015

Tom/Next Rollover

Tom/Next-kredit eller -debet

Överföring av en position till en ny valutadag resulterar i en justering av öppningskursen (upp eller ned). Debet eller kredit är summan av swappunkträntan på eventuell orealiserad vinst eller förlust.

Swappunkter

De swappunkter som används baseras på en Tom/next-swapuppgifter från en Tier 1-bank med ett tillägg som motsvarar +/-0,45 % av den dagliga övernattsräntan plus den räntekomponent som beskrivs under

”Ränta på orealiserad vinst och förlust” nedan.
De ackumulerade swappunkterna och räntekomponenterna läggs till eller dras ifrån positionens tidigare öppningskurs.

För att ge kunderna fullständig transparens publicerar Saxo Bank en gång om dag de swappunkter som används för Tom/Next-rollover. Se ”Historiska swappunkter” nedan.

Ränta på orealiserad vinst och förlust

Eventuell orealiserad vinst eller förlust på avistapositioner som överförs från en dag till nästa omfattas av en kredit- eller debetränta. Denna läggs till swappunkterna för att beräkna rollover-kreditering eller rollover-debitering.

Orealiserad vinst eller förlust beräknas som skillnaden mellan den ursprungliga handelskursen (eventuellt justerad för tidigare Tom/Next-rollover) och kursen i slutet av dagen för det handlade valutaparet kl. 17.00 EST (New York-tid).

För valutor som omfattas av särskilda marknadsvillkor gäller kursen för det handlade valutaparet kl. 8.15.

Historiska swappunkter

Updated 01.10.2014

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor