Tom/Next Rollover

Tom/Next-kredit eller -debet

Överföring av en position till en ny valutadag resulterar i en justering av öppningskursen (upp eller ned). Debet eller kredit är summan av swappunkträntan på eventuell orealiserad vinst eller förlust.

Swappunkter

De swappunkter som används baseras på en Tom/next-swapuppgifter från en Tier 1-bank med ett tillägg som motsvarar +/-0,45 % av den dagliga övernattsräntan plus den räntekomponent som beskrivs under

”Ränta på orealiserad vinst och förlust” nedan.
De ackumulerade swappunkterna och räntekomponenterna läggs till eller dras ifrån positionens tidigare öppningskurs.

För att ge kunderna fullständig transparens publicerar Saxo Bank en gång om dag de swappunkter som används för Tom/Next-rollover. Se ”Historiska swappunkter” nedan.

Ränta på orealiserad vinst och förlust

Eventuell orealiserad vinst eller förlust på avistapositioner som överförs från en dag till nästa omfattas av en kredit- eller debetränta. Denna läggs till swappunkterna för att beräkna rollover-kreditering eller rollover-debitering.

Orealiserad vinst eller förlust beräknas som skillnaden mellan den ursprungliga handelskursen (eventuellt justerad för tidigare Tom/Next-rollover) och kursen i slutet av dagen för det handlade valutaparet kl. 17.00 EST (New York-tid).

För valutor som omfattas av särskilda marknadsvillkor gäller kursen för det handlade valutaparet kl. 8.15.

Historiska swappunkter

Updated 01.10.2014