FX Spot Trading Conditions

Fast köp/säljspread på de största valutaparen

Saxo Bank anger sina kurser baserat på en fast spread, vilket definieras som spreaden mellan köpkursen och säljkursen. Spreaden på ett visst valutapar som du ser i din handelsplattform är kursen och den likviditet som finns tillgänglig med konceptet – konceptet "det du ser är det du får".

Spreaden beror på valutaparet och den önskade handelsmängden.

Se en fullständig lista över valutaspreadar under Valutakurser.

Under onormala marknadsförhållanden, t.ex. strax före eller efter offentliggörandet av viktiga ekonomiska siffror, under perioder med volatila marknadsförhållanden eller när illikviditeten är hög, t.ex. när marknaderna öppnar, tidigt asiatisk tid, sen New York-tid, när valutadagen ändras, kan spreaden vara större än den fasta spreaden.

Färger på Trade Ticket

På Saxo Banks handelsplattformar är Trade Ticket färgkodade och indikerar tillgången på den kurs som angetts för dig:

  • Grönt – strömmande realtidskurser tillgängliga för automatiskt utförande\
  • Gult – kurserna är tillgängliga på anbudsbasis. En handlare lämnar ett anbud manuellt till kunden, vilket gör kursen grön och handlingsbar.
  • Lila – marknaden är stängd (ingen handel eller anbud möjligt).

Handla till den noterade kursen

Den primära metod som används för att utföra en handel på Saxo Banks plattform är ”att handla till den noterade kursen”. ”Det du ser är det du får.”

När du klickar på en ”grön” handlingsbar kurs utförs handeln till den kursen, eller i sällsynta fall inte alls.

Om kursen rör sig för mycket – upp eller ned – från den tid du placerar ordern till den tid när begäran kommer till Saxo Bank kan handelsbegäran avvisas. Det kan hända både om kursen förändrats väsentligt till nackdel för kunden och till förmån för kunden.

Andra valutahandlare för privatkunder använder sig inte av konceptet ”handla till den noterade kursen”. När du handlar på konkurrenternas plattformar och klickar på en knapp för att köpa eller sälja omvandlas handelsbegäran till en marknadsorder – vilket betyder att kursen kan glida obegränsat och du inte vet i förväg vilken kurs du kommer att få.

Valutahandel hos Saxo Bank till ”gröna” handlingsbara kurser ger transparenta kurser, eftersom du vet i förväg vilken kurs du kommer att få. Det är den kurs som visas för dig på FX Trade Ticket innan du öppnar handeln.

Du kan använda olika typer av order för att köpa eller sälja på vissa kursnivåer. Se Orderutförande.

Handla på band

Olika spread erbjuds för olika band. Spreaden är snävast i det smalaste bandet. För handel över det bredaste bandet anges kurser manuellt på anbudsbasis. Djup likviditet undanröjer fördröjningen och behovet av manuell inblandning i de största och vanligaste valutaparen.

Se en fullständig översikt över standardspreadar på alla valutapar.

Varje gång du handlar börjar en omladdningsperiod. Om du fortsätter att handa i samma valutapar inom omladdningsperioden kan spreaden breddas bortom den fasta spreaden, eftersom likviditeten till förfogande minskar.

Efter 20 sekunder utan ny handelsaktivitet i det aktuella valutaparet är omladdningsperioden över och en fullständig likviditet och normal spread står till ditt förfogande igen.

Tom/Next-rollover

Alla öppna valutapositioner som hålls över natten omfattas av en omvärdering av debet- eller krediträntan som speglar den position som överförs till en ny valutadag. Tom/Next-rollover används för avistapositioner som hålls kl. 17.00 EST (New York-tid) på en given handelsdag.

Själva överföringen (rollover) består av två delar, tom/next-swappunkter och finansiering av orealiserad vinst eller förlust. Den ackumulerade kombinerade rollover-krediträntan eller -debeträntan läggs till/dras ifrån positionens tidigare öppningskurs. Läs mer om Tom/Next-rollover.

Minsta handelsstorlek

Vid valutahandel hos Saxo Bank tillämpas en minsta handelsstorlek. För de flesta par är den 5 000 enheter av basvalutan, men det kan variera. Ädelmetaller kan handlas ned till 1 ounce.

Handel kan inte utföras under minsta handelsstorlek (förutom stängning av en öppen position under minsta handelsstorlek).

Fullständig information finns under ”Priser"

Handelstid för valutahandel

Saxo Bank är öppen för valutahandel från måndag morgon kl. 5.00 Sydney-tid till fredag e​ftermiddag kl. 17.00 EST (New York-tid).

Vissa valutapar har dock särskild handelstid, se tabellen nedan.​

Currency cross​​Trading Hours
​RON​​​08:15 to 17​​:00 CET
​ILS​07:00 to 17:00 CET
SAR, AED​07:00 to 15:00 CET​
Precious metals (XAU, XAG, XPD, XPT *​18:00 to 17:00 EST ​
RUB​​07:00 GMT to 19:00 GMT **​
​HRK​07:00 to 15:00 GMT
  

* For all Metal crosses special opening hours apply on US national holidays to refl​ect the trading hours of the underlying futures market​:

** In case no liquidity can be obtained in the market, these opening hours might be further reduced on a day-to-day basis.


Special Dates and Times for FX Metals​

HolidayDate               Special Trading Hours
Martin Luther King Holiday 201618 January 2016Trading halt at 13:00 US ET,
Trading Resumes at 18:00 US ET
President's Day 201615 February 2016Trading halt at 13:00 US ET,
Trading Resumes at 18:00 US ET
Good Friday 201625 March 2016Closed
Memorial Day 201630 May 2016Trading halt at 13:00 US ET,
Trading Resumes at 18:00 US ET
Independence Day 201604 July 2016Trading halt at 13:00 US ET, 
Trading Resumes at 18:00 US ET
Labor Day 201605 September 2016Trading halt at 13:00 US ET, 
Trading Resumes at 18:00 US ET
Thanksgiving Day 201624 November 2016Trading halt at 13:00 US ET,
Trading Resumes at 18:00 US ET
Thanksgiving Day 201625 November 2016Early close at 13:4​5 US ET
Christmas 201626 December 2016Closed
New Year 201702 January 2017Closed
 

Please note Saxo FX Metals Trading hours follow the CME Group holiday calendar which is available on the CME Group public website.​

Valutadag

De flesta avistapositioner har en valutadag på T+2. Det betyder att de avräknas två arbetsdagar efter utförandedagen. Det finns vissa undantag: USDTRY, USDRUB och USDCAD, som alla har en valutadag på T+1.

På Saxo Bank avräknas inte avistapositioner. I stället överförs öppna positioner som hålls vid handelsdagens slut till nästa avistavalutadag, se ”Tom/Next-rollover”.

FIFO

Vid nettning av öppna valutapositioner använder Saxo Bank FIFO-regler, vilket innebär att den första positionen som du öppnar är den position som stängs först.

Exempel: du handlar EURUSD och öppnar följande positioner:

1)​ ​ Buy 1M EURUSD
2) ​  Buy 1M EURUSD​
3)​  Sell 1M EURUSD​
4)​  Sell 2M EURUSD​
Total​  Sell 1M EURUSD

Den första långa positionen 1) kommer att avräknas mot den första korta positionen 3), den andra långa positionen 2) kommer att avräknas mot hälften av den andra korta positionen 4), vilket innebär att det bara återstår en kort position på 1 miljon EURUSD vid dagens slut.

FX NOP Value

The FX NOP Value (Net Open Position Value) is the sum of all the short individual exposures for all currencies converted into the base currency of the account.

If your FX NOP value exceeds the FX NOP limit, you will only be able to place FX trades that close positions or reduce the FX NOP value. If you are in a breached status and attempt to trade over that limit an error message will inform you that the NOP limit has been breached.

The breakdown in single currency exposures used to calculate the FX NOP value, can be found under "Account"- "Account Exposure" in webconnect, www.onlinewebconnect.com" or in SaxoTrader.​

Updated 10.02.2015

Handelsvillkor för valutaterminer

Djup likviditet

Hos Saxo Bank har du 123 möjligheter till handel i valutaterminer och kan dra nytta av en djup likviditet för alla större valutapar.

Välj en egen valutadag

Valutaterminer handlas med en fördefinierad valutadag i framtiden.

Du kan välja en egen valutadag upp till sex månader i förväg på mer än 120 valutapar som handlas som valutaterminer.

Du kan välja vilken valutadag som helst, inte bara standardiserade löptider.

Nettning

Stängda valutaterminspositioner avräknas när positionens valutadag är lika med den aktuella avistavalutadagen, dvs. positionen ändras från en termin till avista.

När valutadagen på en öppen valutaterminsposition är lika med den aktuella avistavalutadagen omfattas den av Tom/Next-rollover och behandlas som en normal avistaposition från och med den tidpunkten.

Updated 01.10.2014

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor