FX Spot Trading Conditions

Fast köp/säljspread på de största valutaparen

Saxo Bank anger sina kurser baserat på en fast spread, vilket definieras som spreaden mellan köpkursen och säljkursen. Spreaden på ett visst valutapar som du ser i din handelsplattform är kursen och den likviditet som finns tillgänglig med konceptet – konceptet "det du ser är det du får".

Spreaden beror på valutaparet och den önskade handelsmängden.

Se en fullständig lista över valutaspreadar under Valutakurser.

Under onormala marknadsförhållanden, t.ex. strax före eller efter offentliggörandet av viktiga ekonomiska siffror, under perioder med volatila marknadsförhållanden eller när illikviditeten är hög, t.ex. när marknaderna öppnar, tidigt asiatisk tid, sen New York-tid, när valutadagen ändras, kan spreaden vara större än den fasta spreaden.

Färger på Trade Ticket

För valutaspothandel och valutaterminer är panelerna i Saxo Banks handelsplattform färgkodade, röd (sälja) och blå (köpa) för alla instrument där

  • kurserna anges i realtid
  • marknaden är öppen

Instrumenten är grå om kurserna inte är i realtid, eller om marknaden är stängd.

Instrument som inte kan handlas har paneler som inte går att klicka på.

För valutaoptioner är panelerna också färgkodade för att visa de kurser som är tillgängliga för dig:

  • Grön – strömmande realtidskurser finns tillgängliga för automatiskt utförande
  • Gult – kurserna finns tillgängliga på offertbasis. En handlare lämnar en offert manuellt till kunden, vilket gör att kurserna blir gröna och går att handla
  • Lila – marknaden är stängd (handel och offert inte tillgängligt) ​

Handla till den noterade kursen

Saxo Bank besvarar handelsförfrågningar på orderbasis. Detta gäller hela Saxo Banks omfattande instrumentutbud, förutom valutaoptioner som inte ingår utan som även fortsättningsvis handlas på offertbasis (gröna kurser).

En orderdriven modell innebär kurser som baseras på Saxos egen likviditet, utöver den likviditet som finns tillgänglig på DMA-basis på den bredare marknaden. Kunderna får större kontroll över handeln med hjälp av användardefinierad kurstolerans, och möjligheten att dra nytta av kursökningar. En orderdriven modell kan resultera i att ordern utförs till viss del, om det inte finns tillräcklig likviditet tillgänglig till limitkursen och/eller den mängd som önskas.

Kurstolerans definierar den lägsta kursen (för att sälja) eller den högsta kursen (för att köpa) som kunden kan acceptera. Denna kan anges i pips eller procent. Som standard är den 0,01 % av avistakursen för alla valutapar, men kan konfigureras individuellt för olika valutapar.

Valutaordertyper kan användas för att gå in i eller ut ur en position. Se ”Utförande av order”

Handla på band

Olika spread erbjuds för olika band. Spreaden är snävast i det smalaste bandet. För handel över det bredaste bandet anges kurser manuellt på anbudsbasis. Djup likviditet undanröjer fördröjningen och behovet av manuell inblandning i de största och vanligaste valutaparen.

Se en fullständig översikt över standardspreadar på alla valutapar.

Varje gång du handlar börjar en omladdningsperiod. Om du fortsätter att handa i samma valutapar inom omladdningsperioden kan spreaden breddas bortom den fasta spreaden, eftersom likviditeten till förfogande minskar.

Efter 20 sekunder utan ny handelsaktivitet i det aktuella valutaparet är omladdningsperioden över och en fullständig likviditet och normal spread står till ditt förfogande igen.

Tom/Next-rollover

För alla öppna valutapositioner som ligger kvar över natten beräknas en debet- eller kreditränta för att spegla att positionen övergår till nästa valutadag. Tom/Next Rollover är en operation som tillämpas på spotpositioner som ligger kvar kl. 17.00 en given handelsdag.

Den består av två delar, tom/next swappunkter och finansiering av orealiserade vinster eller förluster. De ackumulerade swappunkterna och räntekomponenterna läggs till eller dras ifrån positionens tidigare öppningskurs. Läs mer om Tom/Next Rollover.​

Minsta handelsstorlek

Under tröskelvärdet debiteras en handelsavgift på 10 USD på handeln för att täcka administrationskostnaderna. För de flesta valutapar ligger tröskelvärdet på 5 000 enheter av basvalutan, dock finns det avvikelser. Ädelmetaller kan handlas i så små mängder som 1 un

​Handel är inte möjligt under minsta handelsvolym (förutom stängning av en öppen position under minsta handelsvolym).

Handelstid för valutahandel

Saxo Bank är öppen för valutahandel från måndag morgon kl. 5.00 Sydney-tid till fredag eftermiddag kl. 17.00 New York-tid.

Vissa valutapar har särskilda handelstider, se tabellen nedan.​

Currency cross​​Trading Hours
​RON​​​08:15 to 17​​:00 CET
​ILS​07:00 to 17:00 CET
SAR, AED​07:00 to 15:00 CET​
RUB​​07:00 GMT to 19:00 GMT *​
​HRK​07:00 to 15:00 GMT
Ädelmetaller ​(XAU, XAG, XPD, XPT**)​18:00 to 17:00 EST ​
  

* Om likviditet saknas på marknaden kan dessa öppettider i förekommande fall justeras.

**För alla metallpar gäller särskilda öppettider på nationella helgdagar i USA för att spegla handelstiderna på den underliggande terminsmarknaden:​


Särskilda datum och tider för metallhandel:

HolidayDateSpecial Trading Hours
Martin Luther King Holiday 201716-Jan-17Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
President's Day 2017 20-Feb-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Good Friday 2017 14-Apr-17Closed
Memorial Day 201729-May-17Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Independence Day 201704-Jul-17 Trading halt at 13:00 US EST, 
Trading resumes at 18:00 US EST
Labor Day 201704-Sep-17Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Thanksgiving Day 2017 23-Nov-17Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Christmas 2017 25-Dec-17 Closed
New Year 2018 01-Jan-18Closed
 

Observera att öppettiderna för Saxos metallhandel följer CME Groups helgkalender som återfinns på CME Groups offentliga webbplats.​

Valutadag

De flesta valutaspotpositioner har valutadag T+2. Det betyder att avräkning sker två arbetsdagar efter utförandedagen. Det finns några undantag: USDTRY, USDRUB och USDCAD, som alla har valutadag T+1.

På Saxo Bank sker ingen avräkning av valutaspotpositioner. I stället överförs öppna positioner i slutet av en handelsdag till den nya valutadagen, se ”Tom/Next rollover”.​

FIFO

Vid nettning av öppna valutapositioner använder Saxo Bank FIFO-reglerna, vilket innebär att den första position som du öppnar är den första position som stängs.

Exempel: Du handlar EURUSD med följande öppningspositioner:

1)​​Köp 1M EURUSD
2) ​Köp 1M​ EURUSD​​
3)​Sälj 1M EURUSD​​
4)​Sälj 2M EURUSD​​
Summa​​ Sälj 1M EURUSD​

Den första långa positionen 1) nettas mot den första korta positionen 3), den andra långa positionen 2) nettas mot hälften av den andra korta positionen 4), vilket i slutändan innebär att det bara blir en kort position på 1M EURUSD vid dagens slut.​

FX NOP Value

NOP-värdet (Net Open Position) för valutahandeln är summan av alla korta individuella exponeringar för alla valutor omräknade till kontots basvaluta.

Om NOP-värdet skulle överstiga NOP-limiten får du endast placera valutahandel som stänger positioner eller reducerar NOP-värdet. Om du redan är över gränsen och försöker att handla över limiten får du ett felmeddelande om att NOP-limiten överskridits.

Exponeringen nedbruten i enskild valuta som används för att beräkna NOP-värdet hittar du under ”Konto – Kontoexponering” i SaxoTrader.

Updated 10.02.2015

Handelsvillkor för valutaterminer

Djup likviditet

Saxo Bank erbjuder över 123outright valutaterminer så du kan dra nytta av tillgänglig likviditet i alla stora valutapar.

Välj en egen valutadag

Outright valutaterminer handlas på ett fördefinierat framtida valutadatum. Du kan välja vilken valutadag som helst (udda datum), inte bara standardlöptider.​

Nettning

Stängda outright valutaterminer nettas när valutadagen för positionen är lika med den aktuella spotvalutadagen, dvs. positionen ändras från en termins- till en avistahandel.

När valutadagen på en öppen outright terminsposition är lika med den aktuella spotvalutadagen sker tom/next rollover och den kommer att behandlas som en normal spotposition därefter.​

Updated 11.11.2016

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor