Trading with Leverage (Trading on Margin)

Leverage Available – Margin Requirements

 

With Saxo Bank it is possible to leverage FX positions up to 100:1 (1% margin) on the notional value of the position. 

 
Margin levels are tiered based on USD notional amounts, the higher the notional amount potentially the higher the margin rate. The tiered margin requirement is calculated per currency pair.

 

 
Example 1:
You have deposited 10,000 EUR on your trading account with Saxo Bank. You buy 250,000 EURUSD, as you expect EUR to increase in value against USD. The trade ticket on your trading platform will display the margin required for making the trade as:
2,500 EUR (250,000 EUR * 1.10 = 275,000 USD) or (275,000 USD * 1% = 2,750 USD / EUR @ 1.10) 

 
Example 2:
You have deposited 250,000 EUR on your trading account with Saxo Bank. You sell 10M USDCAD, as you expect CAD to increase in value against USD. The trade ticket on your trading platform will display the margin required for making the trade as:
200,000 EUR (1% * 3M USD + 2% * 2M USD + 5M USD * 3%) or (30,000 USD + 40,000 USD + 150,000 USD) = (220,000 USD / EUR @ 1.10). 

 
The DEFAULT margin requirements by currency pair can be viewed under Margin & Trading Requirement​s​ under FOREX on the Products page of the website. However, under the “Account” tab in the SaxoTraderGO and “Trading Conditions” in other platforms should be referenced as the prevailing source of margin rates for your account as the website only reflects the default margin rates.

 
For further explanation of the above methodology please click here.

 
Margin requirements may be changed without prior notice. Saxo Bank reserves the right to increase margin requirements for large position sizes, including client portfolios considered to be of high risk.​

Marginalkrav

Du måste alltid ha den marginalsäkerhet som listas i Kontosammanfattningen på handelsplattformen.

Om marginalkraven någon gång under den tid som en valutaposition är öppen överskrider de medel som finns tillgängliga för marginalhandel på kontot bryter du mot avtalet och måste se till att uppfylla marginalkraven igen. Det kan du göra genom att

  • minska storleken på den öppna marginalpositionen och/eller
  • sätta in ytterligare medel (marginalsäkerhet) på handelskontot.

När marginalkraven överskrider marginalsäkerheten löper du risken att Saxo Bank stänger din marginalposition åt dig.

Riskvarning

Marginalhandel är förknippad med hög risk för ditt kapital och du riskerar att förlora mer än din ursprungsinvestering. Det kanske inte är lämpligt för alla investerare.

Se till att du förstår alla risker i samband med handel och sök gärna oberoende rådgivning om så behövs.

Läs vår riskvarning.

Updated 25.04.2016

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor