Terminskontrakt

Onlinehandel med terminer hos Saxo Bank öppnar världens största marknader för dig, från Chicago till Singapore, till låga courtage.

Dra fördel av den utmärkta marknadslikviditeten och snäva spreaden på alla stora kontrakt inom jordbruk, olja och energi, basmetaller, ädelmetaller, obligationer, valutor, kortfristiga räntor, boskap, mjuka råvaror och aktieindex.

Begränsa inte dina handelsalternativ. Handla mer än 175 terminskontrakt till konkurrenskraftiga courtage.

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor