Exchange agreements

Prenumerera på realtidskurser

Alla kunder har tillgång till fördröjda marknadsdata för de terminsbörser på vilka de kan handla.

Om du vill ha marknadsdata i realtid om handel med terminer eller optioner på terminskontrakt måste du prenumerera på den enskilda börsen.

Det finns ett verktyg för webbprenumerationer på handelsplattformen. I verktyget hittar du en lista över tillgängliga börser och nyhetstjänster samt den gällande månadsavgiften.

Du kan prenumerera och säga upp prenumerationen på de tjänster du själv vill. Mer information finns i guiden till prenumerationsverktyget, vilket också finns på handelsplattformen.

Nivå 1 eller nivå 2?

  • Prisuppgifterna för nivå 1 gäller den första nivån av börsens orderbok. En prenumeration på nivå 1 innebär att du kan se strömmande köp- och säljkurser i realtid.
  • Med en prenumeration på nivå 2 kan du se kursdjupet och de mängder som finns tillgängliga på varje punkt.

När du prenumererar på realtidskurser från en derivatbörs, och den börsen erbjuder både terminskontrakt och optioner på terminskontrakt, ingår realtidskursen på båda instrumenten i prenumerationen.

Börsdata på nivå 1 och nivå 2

Som standard har alla kunder har tillgång till fördröjda marknadsdata för de aktie- och terminsbörser på vilka de kan handla.

Om du vill ha marknadsdata i realtid om aktie-, CFD-, CFD DMA- eller terminshandel måste du prenumerera på den enskilda börsen. Kunderna betalar en månatlig prenumerationsavgift för de data som de väljer att få i realtid.

Det finns ett verktyg för webbprenumerationer på handelsplattformen. I verktyget hittar kunderna en lista över tillgängliga börser och den gällande börsavgiften.

Kunderna kan prenumerera och säga upp prenumerationen på de tjänster de själv vill. Börsprenumerationsavtal kan ENDAST skickas in via prenumerationsverktyget.

Exchanges - FuturesLevel 1Level 2
PrivateProfessionalPrivateProfessional
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures)0,42 EUR12,00 EUR1,2 EUR40,00 EUR
CBOE Indices2,5 USD2,5 USDOnly level 1Only level 1
CFE Futures ExchangeI,5 USD7,5 USDOnly level 1Only level 1
EUREX8,00 EUR38,48 EUR12,00 EUR52,00 EUR
Euronext Commodities DerivativesOnly level 2Only level 212,00 EUR12,00 EUR
Euronext Equity & Index Derivatives1,00 EURN/A32,00 EUR32,00 EUR
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT and NYMEX)3,00 USD340,00 USD15,00 USD340,00 USD
CME1,00 USD85,00 USD5,00 USD85,00 USD
CBOT1,00 USD85,00 USD5,00 USD85,00 USD
NYMEX1,00 USD85,00 USD5,00 USD85,00 USD
COMEX1,00 USD85,00 USD5,00 USD85,00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)25 HKD25 HKD75 HKD75 HKD
ICE Futures Financials110,00 USD110,00 USD110,00 USD110,00 USD
ICE Futures Commodities110,00 USD110,00 USD110,00 USD110,00 USD
ICE Futures U.S. (NYBOT)110,00 USD110,00 USD110,00 USD110,00 USD
MEFF Spanish Futures2,00 EUR12,00 EUR4,00 EUR20,00 EUR
Montreal Futures Exchanges6 USD40 USDOnly level 1Only level 1
Nasdaq OMX Derivatives Exchange1,00 EUR32,00 EUR5,00 EUR32,00 EUR
OPRA Stock Options1,25 USD30,50 USDOnly level 1Only level 1
Osaka Securities Exchange20,00 JPY850,00 JPY40,00 JPY1350,00 JPY
Singapore Derivatives Exchange65,00 SGD65,00 SGD90,00 SGD90,00 SGD
Sydney Futures ExchangeOnly level 2Only level 275,00 AUD75,00 AUD

Updated 19 January, 2017

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor