Trading on Margin

Marginalhandel

Terminskontrakt handlas på marginalen, vilket gör att kunderna kan växla upp en liten marginalinsättning och uppnå en mycket högre marginaleffekt.

Ingångsmarginal

Den ingångsmarginal som listas på specifikationerna för onlinekontrakt är den säkerhet per kontrakt som kunden måste ha på sitt konto för att öppna en position. 

See all / Initial and Maintenance Margin​ 

 

Underhållsmarginal
Den underhållsmarginal som listas för respektive onlineterminskontrakt återfinns i villkoren för terminshandel på handelsplattformen.

Du måste alltid ha den underhållsmarginal som listas per kontrakt på ditt konto.

Om medlen på ditt konto faller under den marginalen kommer du att få ett marginalkrav, vilket innebär att du antingen måste sätta in ytterligare medel för att täcka positionerna eller stänga positionerna. Normalt får du en avisering genom vår handelsplattform och via e-post.

Om marginalsituationen inte rättas till kan Saxo Bank stänga positioner åt dig.

Riskvarning

Marginalhandel är förknippad med hög risk för ditt kapital och du riskerar att förlora mer än din ursprungsinvestering. Det kanske inte är lämpligt för alla investerare.

Se till att du förstår alla risker i samband med handel och sök gärna oberoende rådgivning om så behövs.

Läs vår riskvarning.

Updated 08.01.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor