Handelsvillkor för terminer

Onlinekontrakt

De här terminskontrakten finns tillgängliga för onlinehandel via plattformen SaxoTrader: 

Se specifikationer för alla terminskontrakt   

OBS! Kontrakten noteras enligt den lokala börsens tid.

Stöd för stopp- och stop limit-order

Stopp- och stop limit-order erbjuds om de har stöd av den börs på vilken kontraktet handlas. De ordertyper som finns tillgängliga beskrivs i popup-fönstret som anger detaljer för respektive kontrakt.

Om stopporder och stop limit-order inte stöds av börsen erbjuder Saxo Bank möjligheten att utföra stopporder genom syntetiska stopporder, då din order utlöses om den underliggande handlas i minst en post.

Delutförande

En limitorder kan utföras delvis och återstående belopp blir kvar på marknaden som en limitorder och kan utföras inom orderns varaktighet.

Marknadsorder kan utföras på flera nivåer och den kurs som betalas blir den volymviktade genomsnittskursen för alla utföranden.

Förfall för terminskontrakt

Med Saxo Bank undviker du fysisk leverans av den underliggande tillgången när ett terminskontrakt förfaller som inte stöds. Därför är det viktigt att observera förfallodatumet och FND (first notice day) för eventuella terminskontrakt i vilka du har positioner och se till att de stängs före dagen i fråga, se beskrivning nedan.

  • Om förfallodagen ligger före FND stängs kontraktet på förfallodagen.
  • Om FND är samma eller före förfallodagen stängs kontraktet veckodagen före FND.

Om terminspositionen inte stängs före datumet i fråga kommer Saxo Bank att stänga positionen åt dig vid första tillgängliga tillfälle till gällande marknadskurs. Eventuella kostnader, vinster eller förluster överförs till dig.

Om du behöver hjälp eller förtydliganden när det gäller förfall för terminskontrakt är du välkommen att kontakta oss.

Brasilianska terminer

Obs! Brasilianska terminer får endast handlas av personer som inte är bosatta i Brasilien.

Särskilda villkor för Sydney Futures Exchange (SFE)

Marknadsorder

Marknadsorder accepteras inte på alla kontrakt.

Använd limitorder för att träffa köp-/säljkursen.

Limitorder

En köplimitorder kan inte vara högre än den aktuella säljkursen och en säljlimitorder kan inte vara lägre än den aktuella köpkursen.

Om marknaden rör sig på eller kring den tidpunkt då ordern placeras kan ordern avvisas av börsen. Upprepa processen och placera ordern på nytt. 

Stop limit-order

Stopporder utan limit accepteras inte.

Den limitkurs som anges inom en stop limit-order kan inte vara högre än nedan specificerade värden från stoppkursen.

​Base Contract

​Description ​Ticks
AP​ SPI 200 Index Future​ 4​
BB​ 90 Day New Zealand Bank Bill Futures​ 2​
IB​ ASX 30 Day Interbank Cash Rate​ 4​
IR​ 90 Day Bank Accepted Bills​ 2​
XT​ 10 Year T-Bond​ 4​
YT​ 3 Year T-Bond​ 2​

Om en order som placerades där limitkursen är högre än ovan nämnda acceptanskriterier kommer ordern se ut att vara accepterad av plattformen.

Observera dock att när utlösningskursen uppnås/bryts utförs ordern INTE.

I sådana fall tas ordern bort från systemet efteråt.

Särskilda villkor för Euronext Paris Commodities (Matif)

För brödvete, majs, kålrot och maltkorn måste Saxo Bank följa börsregler som träder i kraft upp till fem dagar före förfall. Konsekvenser:

  • Korta positioner kan tvingas till stängning inom fem dagar från förfallodag med en bryttid på 16.00 CET varje dag.
  • Alla öppna positioner kommer att tvingas till stängning en dag före förfall, om så krävs.

Updated 08.03.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor