Valutaoptioner

Handla valutaoptioner till realkurser med likviditeten hos en market maker.

Saxo Bank erbjuder två typer av valutaoptioner:

  • Vanillaoptioner
  • Touch-optioner

Vanillaoptioner

En vanillaoption är ett finansiellt derivatinstrument som ger köparen rätt, men inte skyldighet, att antingen köpa eller sälja en fördefinierad mängd av ett valutapar till en fastställd kurs ("lösenkursen") på ett förbestämt datum i framtiden ("förfallodagen"). Optionens säljare har motsvarande skyldighet att genomföra transaktionen om köparen bestämmer sig för att "utnyttja" sin rätt.

Touch-optioner

En touch-option är ett slags exotisk option som ger köparen en förutbestämd utbetalning antingen när avistakursen för ett valutapar når eller överskrider en förutbestämd gräns ("triggerkurs") – One Touch, eller om kursen aldrig når triggernivån före förfallodagen – No Touch. Med den här typen av option kan du ange triggerkursen, tiden till förfall och den utbetalning du ska få.

Handla valutaoptioner långt eller kort

På Saxo Bank kan du antingen köpa eller sälja valutaoptioner (både vanilla- och touch-optioner).

Handla valutaoptioner på FX Options Board

FX Options Board omfattar löptider från 1 dag till 6 månader i standardlöptider och lösenkurser. Andra löptider och lösenkurser finns i separata Trade Order eller via anbud (RFQ).

Innovativa FX Options Board

  • Saxo Banks handelsplattformar har en inbyggd "Klicka och handla"-lösning.
  • Det är en intuitiv och anpassad arbetsyta som visar både touch-optioner och vanillaoptioner i egna vyer.
  • En matris över noteringar för många standardiserade förfallodagar och lösenkurser
  • En översikt över öppna nettopositioner
  • Gör att du kan övervaka kurserna på flera kontrakt löpande

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor