OTC Vanilla FX Option

Marginalpolicy för valutaoptioner

Exponeringen är relativt entydig och anges som det nominella beloppet för en FX-spotposition eller en forwardposition, men detta gäller inte för valutaoptioner. Du kan inte använda det nominella beloppet till en komplicerad optionsstrategi.

I många typer av optionsstrategier (de med obegränsad risk) använder valutaoptionens marginalmodell (FX Expiry Margin-modellen) marginalräntan på det underliggande valutaparet för att beräkna marginalkravet. Så vilken marginalränta ska man använda för att beräkna marginalen för det specifika valutaparet, när det inte finns en enskild fast marginalränta, eftersom den nu beror på exponeringsnivån? Svaret på den frågan är den blandade marginalräntan baserad på den högsta potentiella exponeringen mot dina valuta- och valutaoptionspositioner i valutaparet.

Beräkning av FX Expiry Margin

Marginalkravet på valutaoptioner beräknas per valutapar, vilket säkerställer överensstämmelse med konceptet med lageruppdelade marginaler, och per förfallodag. I varje valutapar finns det ett tak för marginalkravet som är den högsta möjliga exponeringen mot valutaoptionerna och valutapositionerna multiplicerat med FX-spotens aktuella marginalkrav. Den här beräkningen tar även hänsyn till potentiell avräkning mellan positioner i valutaoptioner och FX-spot samt forwardpositioner.

När det gäller strategier med begränsad risk, t.ex. en s.k. short call spread, beräknas marginalkravet på en portfölj med valutaoptioner som den maximala framtida förlusten.

Exempel:

Du säljer en köpoption på 10 miljoner USDCAD till strike-pris på 1,41 och 1,42. Det nuvarande spot-priset är 1,40. Marginalkravet blir den maximala framtida förlusten på 71,429 USD (10 miljoner x (1,42 – 1,41) = 100 000 CAD/USD @ 1,40).

När det gäller obegränsade riskstrategier, t.ex. nakna korta optioner, beräknas marginalkravet som det nominella beloppet muliplicerat med det aktuella spotmarginalkravet.

Exempel:

Du säljer en säljoption på 10 miljoner USDCAD. Du har en obegränsad nedåtrisk. Marginalkravet beräknas därför som det nominella beloppet multiplicerat med det aktuella spotmarginalkravet.

Den aktuella spotmarginalräntan bestäms av den högsta potentiella exponeringen, som är 10 miljoner USD. Därmed blir det aktuella spotpriset den blandade marginalräntan på 2,2 % ((1 % x 3 miljoner USD + 2 % x 2 miljoner USD + 3 % x 5 miljoner USD) / 10 miljoner). Marginalkravet blir därför 220 000 USD (2,2 % x 10 miljoner USD).

Lageruppdelade marginalräntor kan tillämpas på marginalberäkningen av valutaoptioner när marginalkravet styrs av den aktuella marginalräntan och inte den maximala framtida förlusten. Lageruppdelningen för den aktuella spotmarginalen är baserat på det nominella beloppet i USD, dvs. ju högre det potentiella nominella beloppet är, desto högre blir marginalräntan. Det lageruppdelade marginalkravet beräknas per valutapar. I beräkningen av marginalen på valutaoptioner är det aktuella spotmarginalkravet i varje valutapar den lageruppdelade eller blandade marginalräntan som bestäms baserat på den högsta potentiella exponeringen mot valutaoptioner och valutapositioner.

För fler exempel klicka här.

Se policy för valutamarginaler.

Touch-option

Eftersom touch-optioner inte är marginalprodukter påverkar positionerna det belopp du har ”tillgängligt för marginalhandel”, i enlighet med din kontosammanfattning.

Om du har marginalpositioner på kontot ökar ”marginalanvändningen” när du lägger till touch-optioner.

Observera att innan du öppnar positionen görs en kontroll för att säkerställa att du inte kan öppna en touch-option av misstag som gör att marginalanvändningen hamnar över 100 %.