Prislista för courtage, avgifter och marginaler

Priser och villkor för produkthandel

Se priser och villkor för valutahandel

Se priser och villkor för valutaoptionshandel

Se priser och villkor för CFD-handel

Se priser och villkor för aktiehandel

Se priser och villkor för terminshandel

Se priser och villkor för handel med optioner på terminskontrakt

Se priser och villkor för handel med ETF, ETC och onlinefonder

Se priser och villkor för obligationshandel

Ränta på insatta medel hos Saxo Bank

Ränta på ditt huvudkonto beräknas på fritt nettokapital.

Ränta på dina underkonton beräknas på kontobehållningen.

Eftersom fritt nettokapital beräknas på öppna handelspositioner på alla konton är det viktigt att se till att det finns tillräckliga medel på ditt huvudkonto.

Annars riskerar du att drabbas av att debiträntan på ditt huvudkonto överskrider krediträntan som ska betalas på dina underkonton.

Fritt nettokapital

Ert Fria nettokapital är:

 • Kontobalansen på ditt huvudkonto
 • Plus eller minus eventuell orealiserad vinst eller förlust från öppna CFD: er, Valutaterminer och terminer(Futures) på ditt huvudkonto
 • Plus eventuellt marknadsvärde på Valutaoptioner på huvudkontot
 • Minus eventuella marginalkrav för finansiering av öppna positioner på huvudkonto och underkonton

Kontovärde

Kontovärdet på dina underkonton är:

 • Kontantbehållningen på kontot
 • Plus eller minus värdet på orealiserad vinst eller förlust på eventuellt öppna positioner i CFD:er, Valutaterminer och terminer(Futures) på kontot  
 • Plus marknadsvärdet på eventuella valutaoptioner på kontot

Kontoränta (privatkunder)

Nedanstående räntesatser gäller för insatta medel hos Saxo Bank:

 • Ränta betalas inte ut på fritt nettokapital upp till 15 000 US-dollar (eller motsvarande i en valuta).
 • För positivt fritt nettokapital som överskrider 15 000 USD – ränta betalas ut med köpräntan på marknaden minus 3 % på hela beloppet.
 • För negativt fritt eget kapital – ränta debiteras med säljräntan på marknaden plus 8 %.

Kontoränta (institutionella investerare)

Nedanstående räntesatser gäller för insatta medel hos Saxo Bank:

 • För positivt fritt nettokapital betalas ränta ut till köpräntan på marknaden minus ett pålägg på hela beloppet för alla kontobehållningar.
 • För negativt fritt nettokapital debiteras ränta till säljräntan på marknaden plus ett pålägg på hela beloppet för alla kontobehållningar.

Ränteberäkningar och betalning

Ränta beräknas varje dag och betalas ut varje månad – inom sju arbetsdagar efter slutet på varje kalendermånad.

Rating updates of CFD and Stocks

Updated 27 February, 2015

Avgifter

Valutaomvandlingsavgift

Valutaomvandling av handelskostnader samt vinst och förlust från handelsaktiviteter görs med hjälp av gällande medelspreadkurs vid stängning kl. 17.00 New York-tid, +/- 0,5 %. För valutaoptioner är kursen +/- 0,1 %.
Valutaomvandlingsavgiften gäller inte för marginalsäkerhet. Endast faktiska betalningar till eller från handelskontot omfattas, t.ex. köpa/sälja aktier, betala/erhålla optionspremier osv.

Depåavgifter

For all bond positions an annual custody fee applies (charged as a percentage of the market value):

​Currency of Bond ​Annual Custody Fee
EUR​ ​0.030%
​USD ​0.035%
​GBP ​0.025%
​NOK ​0.025%
​DKK ​0.025%
​CZK ​0.25%
​Other Currencies ​0.045%

 

The custody fee is charged quarterly (using the closing price on the last trading day of each quarter), or on exit from/sell of the bond position where the client will be subject to the fraction of the quarterly fee for which they have held the bond.​

Från 1 januari, 2015

​​Depåavgift för aktier, ETF:er/ETC:er och obligationers


För konton med aktier, ETF:er/ETC:er och obligationspostioner kommer det från och med 1 januari 2015 debiteras en depåavgift på 0,12% per år med en månadsavgift på minimum 5 EUR. Depåavgiften beräknas dagligen utifrån positionens värde i slutet av dagen och avgiften debiteras månadsvis. 

Depåavgift per år Minimum månadsavgift
Aktier & ETF:er/ETC:er ​0.12% ​EUR 5.00
Obligationer ​0.12% EUR 5.00

 

Mervärdesskatt (Moms)

Depåavgiften är momsskyldig så det tillkommer moms ovanpå depåavgiften:


Fysiska personer

 • Bosatta inom EU - dansk moms på 25% tillämpas
 • Bosatta utanför EU – Saxo Bank A/S kommer inte debitera någon moms


Företag/Institutioner

 • Har bolaget sitt säte i Danmark tillämpas dansk moms på 25% 
 • Har bolaget sitt säte inom EU (utom Danmark) kommer Saxo Bank A/S inte debitera någon moms om det har tillhandahållits ett giltigt EU VAT ID* En faktura för omvänd skattskyldighet kommer att tillhandahållas. 
 • Har bolaget sitt säte inom EU (utom Danmark) kommer danks moms på 25% att tillämpas om ett giltigt EU VAT ID inte har tillhandahållits.
 • Har bolaget sitt säte utanför EU kommer ingen moms att debiteras enligt Saxo Bank A/S men lokala momsregler kan gälla. 

*Endast ett EU VAT ID (momsregistreringsnummer) som går att kontrollera genom EU Kommissionens hemsida: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en kommer att registreras som ett giltigt EU VAT ID. Om EU VAT ID inte kan kontrolleras, kontakta din lokala momsmyndighet. ​

Inaktivitetsavgift (Classic retail konton)

För konton utan handelsaktivitet under en period av 6 månader i följd (180 dagar) kommer det att debiteras en inaktivitets avgift på 100 USD eller i motsvarande kontovaluta.​

Transfer out fee

For transfers of Stocks to your account outside Saxo Bank, an exit fee will be charged. The fees are as follows:

 • DK Stocks: 25 EUR per ISIN (max. 100 EUR)
 • Other Stocks: 50 EUR per ISIN (max. 160 EUR)

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor