Conditions for Stock Options

Client margin profiles and option strategies

Saxo Bank operates with two margin profiles:

  • A basic profile which, by default, enables clients to buy options only – puts and/or calls.
  • An advanced profile for individually assessed clients which enables the client to do the same as the basic profile and to write (sell/short) options and receive margin benefits on option strategies (combinations of options and/or underlying positions).

For more information about margin requirement and margin reduction schemes please refer to the sections Margin requirements and Margin reduction schemes below this section.

In case of a margin breach and stop-out is triggered, all option positions will be closed.

Details of the margin requirements and allowances for the advanced profile can be seen below:

 

​Strategy ​Initial & maintenance margin

​Long straddle

Long strangle​None


Out-of-the-money naked calls

Stock Options
Call Price + Maximum((X%* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Underlying Price))

Out-of-the-Money Amount in case of a Call option equals: Max (0, Option Strike Price - Underlying Future Price)

Example : short 1 DTE jan14 12.50 Call at 0.08
Spot at 12.30
(0.08*100shares)+((0.15*12.30)-(12.50-12.30)*100shares)

       8€ of premium + 164.5€ of margin

 

​Uncovered put write

Stock Options
Put Price + Maximum((X%* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Strike Price))

     Out-of-the-Money Amount in case of a Put option equals: Max (0, Underlying Future Price – Option Strike Price)

Example: short 1 DTE jan14 12 Put at 0.06
Spot at 12.30
(0.06*100shares)+((0.15*12.30)-(12.30-12)*100shares)


   6€ of premium + 154.5€ of margin

 

​Bear call spread

(Maximum ((Strike Long Call - Strike Short Call), 0)

Example: short DTE Jan14 12.5 Call at 0.10 and long DTE Jan14 13.5 Call at 0.02
(0.10-0.02)*100 shares + (13.5-12.5)*100 shares

 

8€ of premium + 100€ of margin

​Bull put spread


Example: Short DTE Jan14 Put 12 Put at 0.08 and long DTE Jan14 11 Put at 0.02
(0.08-0.02)*100 shares + (12-11)* 100 shares

   6€ of premium + 100€ of margin

Short straddle
​Short strangle

 

If Initial Margin Short Put > Initial Short Call, then
Initial Margin Short Put + Price Short Call
else
If Initial Margin Short Call >= Initial Short Put, then
Initial Margin Short Call + Price Short Put

 

 

Marginkrav

För vissa instrument, inkluderat aktieoptioner, kräver vi en marginavgift för att täcka eventuella förluster som arbetar på att hålla en position i instrumentet. 

Aktieoptioner behandlas som full premium style options:

Full premium exempel:​

När man placerar en lång position i en full premie option dras premium kostnaden från kundens konto. Värdet från en öppen lång optionsposition kommer inte vara tillgänglig för marginalhandel annat än vad som anges i system för minskning av marginal. 

Ett exempel är om en kund köper en Apple Inc DEC 2013 530 Call @ $25 (Apple Inc  aktien handlas på $529.85. En option är lika med 100 aktier, köp/sälj kommission $6.00 per lot och börsavgiften är 0.30.) 

Med en kontantbalans på 10,000$ visar hans kontosammanfattning:

Cash and Position Summary

Position Value

1 * 25 * 100 shares =

$2,500.00

Unrealized Profit/Loss

--

Cost to Close

- 1* ($6 + $0.30) =

- $6.30

Unrealised Value of Positions

$2,493.70

Cash Balance

$10,000.00

Transactions not Booked

- ($2,500 + $6.30) =

- $2,506.30

Account Value

$9,987.40

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 25 * 100 shares =

- $2,500.00

Used for Margin Requirement

--

Available for Margin Trading

$7,487.40

Vi full premium option kommer de transaktioner som ej bokförts att läggas till på kundens kontantbalans under natten. Nästa dag, då optionsmarknaden har flyttats till 41$ (spot on 556.50) kommer kontosammanfattningen visa: ​

Cash and Position Summary

Position Value

1 * 41 * 100 shares =

$4,100.00

Unrealised Profit/Loss

--

Cost to Close

- 1*($6+$0.30) =

-$6.30

Unrealised Value of Positions

$4,093.70

Cash Balance

$7,493.70

Transactions not Booked

--

Account Value

$11,587.40

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 41 * 100 shares =

-$ 4,100.00

Used for Margin Requirement

--

Available for Margin Trading

$7,487.40

Position Value: Increased due to the price of the option being higher.

Unrealised Value of Positions: Increased due to the price of the option being higher.

Cash Balance: Reduced by the price of the option. ‘Transactions not Booked’ is now zero.

Account Value: Increased due to the price of the option being higher.

Not Available as Margin Collateral: Increased due to the new value of the position.

Positionens värde: Ökat då priset på optionen har ökat.

Orealiserat värde av positionen: Ökat då priset på optionen har ökat.

Kontantbalans: Minskat efter priset av optionen. *Transactions not booked’ är nu noll.

Kontovärde: Ökat då priset på optionen ör högre.

Inte tillgänglig som marginalsäkerhet: Ökat beroende på det nya värdet av positionen.

Short Option Margin

En kort optionsposition exponerar innehavaren för risken att tvingas leverera den underliggande tillgången, samtidigt som en annan marknadsaktör som innehar en lång position utnyttjar sin optionsrättighet. Förlusterna på en kort optionsposition kan bli väsentliga när marknaden rör sig mot positionen. Saxo Bank debiterar en premiemarginal för att säkerställa tillräckligt kontovärde för att kunna stänga den korta positionen och ytterligare marginal för att täcka övernattsskiftningar i det underliggande värdet.

Marginaldebiteringarna övervakas i realtid för förändringar i marknadsvärden och en stop out kan utlösas när den totala marginalförändringen för alla marginalpositioner överskrider kundens marginalkravsprofil.

Den allmänna formeln för marginalavgifter för korta optioner är:

Marginal för kort option = premiemarginal + ytterligare marginalPremiemarginalen garanterar att den korta optionens position kan stängas till aktuellt marknadspris och är lika med aktuellt Ask Price som optionen kan förvärvas under öppettiderna. Den extra marginalen fungerar till att täcka över natten prisändringar på underliggande värde när optionens position inte kan stängas på grund av begränsade öppettider. 

Marginalhandel är förknippad med hög risk för ditt kapital och du riskerar att förlora mer än din ursprungsinvestering. Det kanske inte är lämpligt för alla investerare.

Se till att du förstår alla risker i samband med handel och sök gärna oberoende rådgivning om så behövs.​

Example:

Let’s suppose FORM applied an X margin of 15% and a Y margin of 10% on Apple stocks.

A Client shorts an Apple DEC 2013 535 Call at $1.90 (Apple stock at 523.74). The option figure value is 100 shares. The OTM amount is 11.26 stock points (535 – 523.74), resulting in an additional margin of 67.30 stock points ($6,730). In the account summary, the premium margin is taken out of the position value:

Cash and Position Summary

Position Value

- 1 * $1.90 * 100 shares =

- $190.00

Unrealized Profit/Loss

--

Cost to Close

- (6 + $0.30) =

- $6.30

Unrealized Value of Positions

- $196.30

Cash Balance

$10,000.00

Transactions not Booked

$190 - ($6 + $0.30) =

$183.70

Account Value

$9,987.40

Not Available as Margin Collateral

--

Used for Margin Requirement

- 100 shares *( (0.15 * 523.74) – 11.26)

- $6,730.00

Available for Margin Trading

$3,257.40

Margin reduction schemes

Short option positions in American Style Options can be combined with long option positions or covering positions in the underlying deliverable to offset the high risk exposure. As such, the margin charges can be reduced or even waived. We will provide margin reduction on the following position combinations:

  • Covered Call
  • Call/Put Spread
  • Short Straddle

Covered Call
A short call position can be offset with a long position in the underlying stock.

Call / Put Spread
A spread position allows a long option position to cover for a short option position of an option of the same type, and same underlying deliverable. When the long option is deeper in the money compared to the short option (debit spread), the value of the long option is used up to the value of the short option for coverage with no additional margin to be required. 
When the short leg is deeper in the money compared to the long leg (credit spread), the full value of the long option is used for coverage plus an additional margin equal to the strike difference.

Note: To trade out of a spread position, it is recommended to first close the short leg before closing the long leg to avoid the high margin charge of the naked short option position. However, as the spread margin reservation might not be sufficient to cover the cash amount required to buy back the short option position, a client might find himself locked into a position that he cannot trade out of without additional funds being made available.

Short Straddle / Strangle
The short straddle / strangle rule is different compared to the Covered and Spread rules as the legs of the short straddle do not provide coverage for each other. A short straddle / strangle combines a short call with a short put. Since the exposure of the short call and short put are opposite in regard to market direction, only the additional margin of the leg with the highest margin charge is required.
When the call leg of the strangle position is assigned, the client needs to deliver the underlying stock. Vice versa, when the put is assigned, the client needs to take delivery of the underlying Stock. The long Stock can be combined with the remaining call leg of the original strangle, resulting in a covered call.

Updated 28 April 2014

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor