Tillgängliga aktie- och säkerhetssatser

Aktier som handlas

Välj en börs nedan så visas en lista över de aktier som Saxo Bank just nu erbjuder för handel på den börsen.

Visa  tillgängliga aktier

Återanvänd säkerheten för andra investeringar

Använd aktieinvesteringar som margin/säkerhet i handeln med  marginprodukter.

Saxo Bank ger dig möjligheten att använda en del av din investering i vissa aktier som säkerhet när du handlar med marginprodukter.

Säkerhetsvärden av varje aktieposition beror på ratingen av varje enskild aktie. Vänligen kolla tabellen nedan. 

Exempel: 75% av värdet av en position i en aktie med rating 1 får användas som säkerhet (istället för kontanter) i handeln med marginprodukter. Marginprodukter är till exempel valuta, CFD, futures och optioner. 

​Rating1​​2​3​4​5
Collateral value of position​​75%50%​0%​0%​0%
 

Uppmärksamma att Saxo Bank har rätt att minska eller ta bort möjligheten för att använda aktieinvesteringar som säkerhet vid större positioner eller aktieportföljer med hög risk.

Du hittar en lista över tillgängliga aktier, ratings och säkerhetsvärden på alla tillgängliga aktier genom att klicka​ här​.


Updated 20.01.2015

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor