Handelsvillkor: Aktier

Återanvänd aktieinvesteringssäkerheten för andra investeringar

Saxo Bank erbjuder sina kunder att använda en procentandel av den säkerhet som investerats i vissa aktier för marginalhandel (handel i valuta, CFD:er, terminer och optioner på terminskontrakt). Se den procentandel av säkerhet som kan användas från respektive aktie.

Aktier som används som säkerhet för marginalhandel kan inte användas för att täcka realiserade/orealiserade förluster.

Marknadsorder

Vissa börser stödjer inte marknadsorder. Om en kund placerar en marknadsorder på dessa marknader omvandlar Saxo Bank automatiskt ordern till en aggressiv limitorder som är inom en viss procentlimit ”ITM”.

Procentlimiten varierar mellan 1 % och 4 % beroende på börs och typ av instrument. Observera att det är kundens ansvar att kontrollera att ordern genomförs på marknaden efter orderregistrering.

Om du drabbas av eller misstänker att något är fel med dina order ber vi dig kontakta Saxo Bank omedelbart.

Exchange​ ​
American Stock Exchange (AMEX)​ Oslo Stock Exchange (OSE) ​
Athens Stock Exchange (AT)​ OMX Copenhagen (CSE)  ​
Australian Stock Exchange (ASX)​ OMX Helsinki (HSE)  ​
London International Exchange (LSE_INTL)​ OMX Stockholm (SSE) ​
London Stock Exchange (LSE_SETS) ​ Singapore Exchange (SGX-ST)​

 

Dessutom kan vissa av våra utförandemäklare välja att omvandla marknadsorder på vissa börser till aggressiva limitorder som är 3 % ”ITM”. Det beror på deras interna efterlevnadsregler och syftet är att skydda kunderna så att de inte oavsiktligt lämnar marknaden.

Saxo Bank ansvarar inte för eventuella uteblivna genomföranden.

Splitorder

Om en order på ett värdepapper delas och delutförs under en period på mer än en dag kan de totala handelkostnaderna öka. Orsaken till ökningen är att minimiavgiften debiteras fler än en gång baserat på antalet dagar som behövs för det totala utförandet av ordern.

Utdelning från aktiepositioner

Utdelningsbetalningar från aktiepositioner krediteras kunden konto med gällande standardkupongskatt avdragen.

Saxo Bank stödjer för närvarande inte eller erbjuder särskilda kupongskattesatser som kan vara tillgängliga på grund av hemvist eller juridisk status.

Överföra aktier

Läs mer om hur du överför aktier till ditt Saxo Bank-konto.

Affärsvillkor för värdepappershandel och depåförvaltning

Du hittar affärsvillkoren för värdepappershandel och depåförvaltningi vårt dokumentbibliotek.
Updated 08.01.2013

Local Market Terms & Conditions

Depåkonto för grekiska aktier

Den grekiska lagstiftningen kräver att alla grekiska aktieägare har ett särskilt avräkningskonto för depåsyften.

Du måste därför antingen fylla i en gemensam (endast för Saxo Bank-kunder med gemensamt konto) eller en individuell ansökan så att Saxo Bank kan öppna eller överföra ditt depåkonto till Saxo Bank.

Båda blanketterna finns i och kan laddas ned från vårt dokumentbibliotek.

Observera att det kan ta upp till sju arbetsdagar innan allt är klart.

Beskattning av Hongkongaktier

För Hongkongaktier tillämpas stämpelskatt och andra avgifter: 0,108

OBS! Automatisk handel från 9.30–16.30 med en paus mellan 12.00–13.30.

Beskattning av Singaporeaktier

För Singaporeaktier betalas en clearingavgift på 0,04 %, dock maximalt 600 Singaporedollar.

Beskattning av brittiska aktier

För brittiska aktier kan en PTM-avgift (Panel for Takeovers and Mergers) och en stämpelskatt bli aktuellt.

En stämpelskatt på 0,5 % av transaktionsvärdet tillämpas på alla köptransaktioner.

En PTM-avgift på 1 brittiskt pund tillämpas på köp- och säljtransaktioner om transaktionens bruttovärde överskrider 10 000 brittiska pund.

Observera att för aktier som är registrerade i Irland utgår en stämpelskatt på 1 % av transaktionsvärdet.

Beskattning av sydafrikanska aktier

Johannesburgbörsen tillämpar en värdepappersöverföringsskatt (STT) på 0,25 % när man öppnar en aktieposition (på aktieköptransaktioner) – denna skatt tillämpas inte på handel med CFD:er på enstaka aktier.

Beskattning av franska aktier

För aktier i stora franska företag tillämpas en finansiell transaktionsskatt (FTT) på 30 % på alla köptransaktioner.

En fullständig lista över de 109 aktier som påverkas återfinns i det officiella tillämpningsdekretet (på franska).

Beskattning av italienska aktier

From den 1 mars 2013 kommer italienska Financial Transaction Tax (FTT) på 0,10% att implementeras på alla köp av italienska aktier och aktierelaterade värdepapper (dvs depåbevis) i börsnoterade bolag som har sitt säte i Italien.

Depåbevisavgifter – USA

Det är standardpraxis att det för depåbevis i USA debiteras en årlig administrationsavgift på upp till 0,05 US-dollar per aktie beroende på vilken depåbank som är emittent.

Avsikten med avgiften är att täcka kostnaderna för de banker som åtar sig de driftsprocesser som behövs för att emittera och handla depåbevisen.

Avgiften erläggs normalt genom avdrag på utdelningsbetalningar, men om depåbevisen inte ger någon utdelning eller inte inkluderade depåavgiften i utdelningshändelsen administreras avgiften genom avgiftshändelser.

Utdelningsavgiften stipuleras i depåavtalet mellan depåbanken och företagen baseras på branschstandarder. Depåavtalet registreras hos SEC och är tillgängligt för allmänheten.

Avgiften per depåbevis beror inte på den totala utdelning som betalas ut, utan på antalet aktier som innehas.

Avgifter enligt SEC Section 31 för CFD:er på DMA och aktier i USA

Saxo Bank vidarebefordrar till kunderna den avgift enligt SEC Section 31 på 21,80 US-dollar per miljon (0,218 bps) på CFD:er på DMA och FÖRSÄLJNING av aktier på USA-börser när kundorder placeras direkt på den underliggande marknaden.

Avgiften gäller endast för USA-börser.

Läs mer om Section 31 på ​http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-8.html#.VOMgOK10zcs

Utförande av order innan börserna öppnas på USA-marknaderna

På USA-marknaderna samlar Saxo Bank likviditet från ett antal olika källor, utöver de primära börserna.

Om det är en fördröjning i öppnandet av den primära börsen kan order utföras från dessa övriga källor innan handeln börjar på den primära börsen.

Updated 18.02.2015

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor