Saxo Banks banklicens

Saxo Bank A/S är ett registrerat, danskt företag med banklicens i Danmark (licensnummer 1149) som står under tillsyn av Finansinspektionen i Danmark – Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

För mer information om Finansinspektionen i Danmark och Saxo Bank A/S banklicens kan du gå in på www.ftnet.dk.

Danmark är medlemsland i EU och har införlivat EU:s bank- och investeringsdirektiv i dansk lag.

Vill du kontakta Saxo Bank?

Saxo Bank: +46(0)200439540

Kontakta oss

Garantifond för insättningsgaranti och investerarskydd

Skyddar privatkunders insatta medel

Saxo Bank är medlem i Danmarks garantifond för insättningsgaranti och investerarskydd.

I händelse att en dansk bank (inklusive Saxo Bank) skulle ställa in sina betalningar eller gå i konkurs garanteras kundernas insatta medel av fonden med upp till 100 000 EUR vid kontantinsättningar. Kontantinsättningar beräknas som disponibel nettoinsättning minus eventuella skulder till banken.

Som regel gäller att värdepapper inte påverkas av inställda betalningar eller tvingande likvidation och återlämnas till kunden. I händelse att en dansk bank (inklusive Saxo Bank) inte har möjlighet att lämna tillbaka värdepapper som hålles som säkerhet, administreras eller förvaltas täcker garantifonden belopp på upp till 20 000 EUR per kund.

Garantifond för insättningsgaranti och investerarskydd

För mer information om Garantifonden och vilka belopp den täcker samt en uppdaterad lista över medlemmarna i Garantifonden klicka här.

Skyddar institutionella kunders insatta medel

Skydd av insatta medel i händelse att betalningar ställs in hos Saxo Bank:
Eftersom institutionella kunder betraktas som licensierade finansinstitut omfattas de inte av insättningsskyddet i händelse av inställda betalningar hos Saxo Bank. Som kontakta medel i det här avseendet räknas även nettovärdet på derivatpositioner.

Skydd av värdepapper i händelse att betalningar ställs in hos Saxo Bank:
Alla värdepapper som förvaltas av Saxo Bank återlämnas till White Label-kunden, förutsatt att de kan lösas från Saxo Banks depå.

De värdepapper som kan lösas definieras i avsnitt 72 av den danska lagen om finanstjänster, som stipulerar att danska banker måste tillse att kundens rätt till dennes egna värdepapper alltid är säkerställd i händelse av inställd betalning.